Tất cả những gì cần biết về mở cửa biên giới Úc cho các du khách quốc tế


Các hạn chế của COVID đã ảnh hưởng đến việc du lịch đến Úc từ đầu năm 2020 nhưng vào cuối tháng này, biên giới của Úc cuối cùng sẽ mở cửa trở lại cho tất cả du khách quốc tế.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết Nội các Quốc Gia đã quyết định “Úc sẽ mở lại biên giới của chúng ta cho tất cả những người có thị thực vào ngày 21 tháng 2 năm nay”.

Sau đây là những điều bạn cần biết về việc mở lại biên giới quốc tế.

Vẫn có yêu cầu về tiêm chủng

Ông Morrison nói: “Điều kiện là bạn phải được tiêm chủng hai liều”.

“Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng đã tiêm chủng. Thị thực của bạn là một chuyện nhưng việc nhập cảnh vào Úc yêu cầu bạn cũng phải được tiêm chủng hai liều”.

Hiện tại, chỉ có công dân Úc, thường trú nhân, thành viên gia đình của họ và một số người có thị thực đã tiêm chủng đầy đủ có thể đến Úc.

Du khách đến từ New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản đã được miễn các hạn chế trong vài tháng.

Còn những du khách chưa tiêm chủng thì sao?

Tổng trưởng Bộ Nội vụ, bà Karen Andrews cho biết phải có bằng chứng miễn trừ y tế nếu bạn chưa được tiêm chủng.

“Nói rõ hơn, chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh những người có thị thực đã được tiêm chủng đầy đủ trở lại. Đối với những người không được tiêm chủng, họ sẽ phải cung cấp bằng chứng rằng có lý do y tế mà họ không thể được tiêm chủng“, bà nói.

Những du khách chưa được tiêm chủng sẽ phải trải qua kiểm dịch của khách sạn nếu họ được cấp phép nhập cảnh vào nước Úc.

Điều gì về số giới hạn đến ở mỗi tiểu bang?

Tổng trưởng Bộ Nội vụ cho biết du khách quốc tế sẽ “phải tuân theo các yêu cầu kiểm dịch của tiểu bang và vùng lãnh thổ có liên quan“.

Đối với số giới hạn, ông Morrison nói: “Các quy định về số giới hạn của tiểu bang đối với khách đến và các thỏa thuận về kiểm dịch tại tiểu bang sẽ tiếp tục và chính quyền các tiểu bang sẽ tùy thuộc vào việc thay đổi những quy định đó, khi họ thấy phù hợp”.

“Họ sẽ tiếp tục đặt những số giới hạn ở sân bay của họ”.

“Một số không có gì cả, như ở New South Wales. Những tiểu bang khác thì có một số giới hạn”.

“Các tiểu bang sẽ làm điều đó dựa trên năng lực của họ tại thời điểm này”.

“Như chúng ta biết COVID-19 đã không được trải nghiệm tương tự ở tất cả các vùng của đất nước”.

“Tây Úc rất khác so với New South Wales. Và kết quả là, sự sắp xếp cũng khác nhau giữa hai vùng đó của đất nước”.

Bạn có bao giờ cần 3 liều vắcxin COVID để được coi là đã được tiêm phòng đầy đủ không?

“Câu trả lời bây giờ là không”, ông Morrison nói.

“Sẽ là 2 liều. Có nhiều tranh luận trên khắp thế giới cho 3 liều. Hai liều là những gì mà Giám đốc Y tế nói là đủ”. (NQ)