Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

AEC dự kiến ​​sẽ có nhiều phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử này hơn bao giờ hết


Các trung tâm bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu cử Liên bang đã chính thức mở cửa vào sáng nay, ngày Thứ Hai 9/5, với nhiều người Úc dự kiến ​​sẽ hoàn thành các cuộc bỏ phiếu qua bưu điện hoặc đến các địa điểm bỏ phiếu trước hơn bao giờ hết –theo dự kiến của Ủy ban Bầu cử Úc (AEC).

Ủy viên Bầu cử Úc, ông Tom Rogers cho biết khoảng 40% người dân đã bỏ phiếu sớm trong cuộc Bầu cử Liên bang năm 2019 và con số đó có thể sẽ tăng trở lại trong năm nay.

Nhưng ông nói rằng kỳ vọng vẫn là đa số người dân sẽ thực hiện quyền dân chủ của họ vào ngày bỏ phiếu, “theo cách mà họ luôn có”.

Ông Tom Rogers cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có sự gia tăng trở lại để bỏ phiếu trước ngày Bầu cử Liên bang, rõ ràng là do COVID”.

“Trên thực tế, chúng tôi đã thấy mức tăng đó rồi… Tôi nghĩ cho đến nay chúng tôi đã nhận được khoảng 2 triệu đơn đăng ký, nhiều hơn so với số lượng mà chúng tôi nhận được lần trước tại thời điểm này trong chiến dịch”.

 “Tôi xin nhắc mọi người rằng đây thực sự phải là một sự kiện cộng đồng trực tiếp, nơi mà mọi người bỏ phiếu vào ngày bầu cử và sẽ an toàn khi làm như vậy”.

Ông Rogers cho biết trong khi bạn cần một lý do hợp lệ để bỏ phiếu sớm, AEC “sẽ không xem xét lại” một lý do đưa ra của cử tri.

Một số lý do hợp lệ để bỏ phiếu sớm bao gồm không thể rời khỏi nơi làm việc của bạn vào ngày 21 tháng 5, ở ngoài khu vực bầu cử của bạn vào ngày bầu cử, hoặc nếu bạn bị bệnh nặng hoặc sắp sinh.

Bỏ phiếu sớm mở ra vào ngày hôm nay. Danh sách đầy đủ các trung tâm bỏ phiếu sớm có trên trang mạng của AEC. (NQ)