Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tăng tiền trợ cấp cho 1 triệu người Úc: Mức tăng lớn nhất trong 25 năm, vào năm 2023


Những người chăm sóc, học sinh/sinh viên và thanh niên sẽ nhận được khoản tăng trợ cấp lớn nhất trong nhiều thập kỷ trong vòng chưa đầy một tháng.

Chỉ số được thiết lập để tăng 6.1% từ ngày 1 tháng 1 năm tới đối với những người nhận trợ cấp Thanh niên (Youth Allowance), Austudy và các khoản trợ cấp cho người chăm sóc.

Tỷ lệ Trợ cấp Thanh niên được thiết lập để tăng từ $19.10 đến $41.40 mỗi hai-tuần và những người nhận Austudy sẽ thấy tăng từ $32.40 đến $41.40 mỗi hai-tuần, tùy thuộc vào cách sắp xếp cuộc sống và con cái phụ thuộc.

Đây là mức tăng lớn nhất đối với khoản trợ cấp Youth Allowance kể từ năm 1998.

Những người dưới 21 tuổi không có con đang nhận trợ cấp hỗ trợ khuyết tật sẽ được tăng từ $27.40 đến $40.70 mỗi hai-tuần, bao gồm cả khoản bổ sung khuyết tật cho thanh thiếu niên.

Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết việc tăng chỉ số sẽ giúp giảm bớt căng thẳng về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đối với những người Úc trẻ tuổi nói riêng.

Bà Rishworth nói: “Điều này sẽ có tác động đáng kể đến túi tiền của những người trẻ tuổi đang học tập, tìm việc làm hoặc nhận trợ cấp hỗ trợ người khuyết tật nếu họ dưới 21 tuổi và không có con”.

“Các vấn đề miễn phí thu nhập dành cho những người nhận hỗ trợ thu nhập của sinh viên cũng sẽ được hưởng lợi từ việc lập chỉ mục, nghĩa là họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn trước khi khoản trợ cấp của họ bị ảnh hưởng”.

Tỷ lệ ABSTUDY và hỗ trợ cho trẻ em bị cô lập sẽ tăng lên, cũng như trợ cấp di chuyển, trợ cấp mồ côi đôi, trợ cấp người chăm sóc và trợ cấp dược phẩm.

Các khoản trợ cấp và ngưỡng khác, chẳng hạn như pension cho người cao niên, Khoản trợ cấp JobSeeker và Khoản trợ cấp nuôi dạy con cái được lập chỉ mục vào các thời điểm khác trong năm, chính phủ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thông tin chi tiết về tỷ lệ và ngưỡng mới có sẵn trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội. (NQ)