Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

So Sánh Năng Lượng Victoria là gì?


So sánh Năng lượng Victoria (Victorian Energy Compare) là trang mạng so sánh giá năng lượng miễn phí của Chính phủ Victoria cho phép quý vị tìm kế hoạch điện hoặc ga rẻ nhất cho hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ của quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng trang mạng này để tính toán số tiền quý vị có thể tiết kiệm cho hóa đơn năng lượng của mình khi lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời.

So sánh Năng lượng Victoria (Victorian Energy Compare) giúp quý vị dễ dàng so sánh và tìm ra chào giá về năng lượng tốt nhất. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời một số câu hỏi đơn giản về việc tiêu thụ năng lượng của quý vị và trang mạng sẽ hiển thị cho quý vị những chào giá tốt nhất hiện có dựa trên nhu cầu năng lượng của quý vị. Bảy trong số mười người có thể tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng trang mạng So sánh Năng lượng Victoria (Victorian Energy Compare), với mức tiết kiệm hàng năm điển hình của các hộ gia đình là 330 đô la cho hóa đơn năng lượng chỉ trong năm đầu tiên.

Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la ($250 Power Saving Bonus) cho các hộ gia đình ở Victoria

Chương trình Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la mới sẽ cung cấp khoản tiền 250 đô la trả một lần cho các Hộ gia đình ở Victoria để giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt và khuyến khích người dân Victoria so sánh giá năng lượng trong gia đình và tiết kiệm tiền.

Các hộ gia đình ở Victoria có thể đăng ký nhận Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la từ ngày 01/07/2022 tới nửa đêm ngày 23/03/2023. Một đợt mới của chương trình Tiền thưởng tiết kiệm điện sẽ bắt đầu vào ngày 24/03/2023. Nhận hồ sơ đăng ký của tất cả các hộ gia đình Victoria nào truy cập trên trang mạng So sánh Năng lượng Victoria (compare.energy.vic.gov.au) hoặc tham gia dịch vụ năng lượng có khả năng chi trả thông qua một trong các đối tác tiếp cận cộng đồng đang tham gia của chúng tôi.

Điều kiện để nhận Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la:

  • Quý vị phải là khách hàng sử dụng năng lượng dân dụng của bang Victoria (nghĩa là có tài khoản điện dân dụng).
  • Quý vị phải là chủ tài khoản
  • Mỗi hộ gia đình chỉ nhận một khoản tiền trả.

Quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết có cần trợ giúp để đăng ký Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la không?

Có một số tổ chức cộng đồng có thể hỗ trợ người tiêu dùng đủ điều kiện nộp đơn đăng ký Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la ($250 Power Saving Bonus) qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Người tiêu dùng Victoria nào cần hỗ trợ có thể liên hệ với một trong những tổ chức đối tác này để được trợ giúp.

Hỗ trợ qua điện thoại:

Hỗ trợ qua điện thoại có sẵn thông qua các nhà cung cấp sau. Nếu quý vị yêu cầu thông dịch viên, hãy gọi cho Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS) theo số 131 450 và cung cấp cho họ số của đối tác cần gọi.

  • Good Shepherd: Gọi số (1300 026 500).
  • Đường dây Trợ giúp Nợ Toàn quốc – Trung tâm Pháp luật Hành động Người tiêu dùng: Gọi số 1800 149 689.
  • Brotherhood of St. Laurence (và các đối tác của Australian Energy Foundation, GV Community Energy và Uniting Vic.Tas): Gọi số 1800 830 029.

Hỗ trợ trực tiếp:

  • Tổ chức Ngôi nhà Láng giềng (Neighbourhood House): Quý vị có thể đến trung tâm của Ngôi nhà Láng giềng (Neighbourhood House) tại địa phương để biết thêm thông tin hoặc gọi số 1300 026 500 để tìm tổ chức Ngôi nhà Láng giềng (Neighbourhood House) gần nhất hiện đang hỗ trợ.
  • Hội đồng Cộng đồng Sắc tộc Victoria: Tổ chức các sự kiện trực tiếp, hãy gọi 0466 038 261 để biết thêm thông tin.

Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la cho người nhận trợ cấp

Tiền thưởng Tiết kiệm Năng lượng 250 đô la cho những người nhận trợ cấp hiện đã khóa sổ. Đối với các hồ sơ đăng ký hiện tại và các thắc mắc chung, vui lòng gửi email info.vec@delwp.vic.gov.au hoặc gọi số 1800 000 832.