Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Phóng Sự Bằng Hình: Văn Nghệ, Thuyết Trình Hội Cao Niên AVA vùng Boroondara, VIC

Phóng Viên Trịnh Minh Hòa

Được dịp tham dự buổi họp của Hội Cao Niên AVA vùng Boroondara VIC, Úc Châu ngày 17/04/2021. Thật là ngạc nhiên vì sau 10 năm đã không gặp các bạn mà nay tóc đã có NHIỀU MUỐI HƠN TIÊU, người thì tướng đi khá chậm, người thì ngồi xe lăn… con người mà “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”, khó có ai tránh khỏi.

Nên đến tuổi cao niên rồi chắc mình phải càng gặp mặt bạn bè càng nhiều, càng tốt, được ngồi bên nhau một ngày, một phút thì càng quí một phút, một ngày.

Vào những dịp gặp gở như hôm nay, tất cả hội viên, thân hữu, mỗi người đóng góp một tay, người thì đánh đàn, người thì hát, thuyết trình, phục vụ ăn uống… thật là vui, và khi làm việc như vậy cũng làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn thay vì ở nhà.

Chúc tất cả các bạn cao tuổi có những ngày giờ khỏe mạnh, ít bị bệnh và vui vẻ bên con cháu và bạn bè.