Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hội Cao Niên Người Việt AVA vùng Boroondara -Họp Bạn -Thuyết trình

Trịnh Minh Hòa thực hiện

Được dịp tham dự buổi họp của Hội Cao Niên AVA vùng Boroondara, VIC, Úc Châu ngày Thứ Bảy 17/4/2021. Thật là ngạc nhiên vì sau 10 năm đã không gặp các bạn mà nay tóc đã có NHIỀU MUỐI HƠN TIÊU, người thì tướng đi khá chậm, người thì ngồi xe lăn… con người mà “Sinh, Lão, Bệnh, Tử “, khó có ai tránh khỏi. Nên đến tuổi cao niên rồi chắc mình phải càng gặp mặt bạn bè càng nhiều, càng tốt, được ngồi bên nhau một ngày, một phút thì càng quý. Chúc tất cả các bạn cao tuổi có những ngày giờ khỏe mạnh, ít bị bệnh và vui vẻ bên con cháu và bạn bè.

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Hội Cao Niên Người Việt AVA vùng Boroondara -Họp Bạn -Thuyết trình. Part 1/2
VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Hội Cao Niên Người Việt AVA vùng Boroondara -Họp Bạn -Thuyết trình. Part 2/2