Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

PHÁP LUẬT ĐỂ PHẢN ỨNG QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CAO CẤP NZYQ


Dân biểu HON CLARE O’NEIL

TỔNG TRƯỞNG NỘI VỤ

TỔNG TRƯỞNG AN NINH MẠNG

Dân biểu HON ANDREW GILES

TỔNG TRƯỞNG VỀ NHẬP CƯ, CÔNG DÂN VÀ ĐA VĂN HÓA

THÔNG BÁO TRUYỀN THÔNG

PHÁP LUẬT ĐỂ PHẢN ỨNG QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CAO CẤP NZYQ

Thứ Năm, 16 tháng 11 năm 2023

Để đáp lại quyết định gần đây của Tòa án Tối cao mà Chính phủ Úc cực lực phản đối, hôm nay Quốc hội Úc đã thông qua Dự luật Sửa đổi Di cư (Điều kiện Visa Bắc cầu) 2023.

Việc nhanh chóng thông qua đạo luật này thông qua Hạ viện và Thượng viện là cần thiết nhằm tăng cường các điều kiện cấp thị thực và áp dụng các hình phạt hình sự khi cần thiết để giữ an toàn cho người Úc.

An toàn cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ sau quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ NZYQ kiện Tổng trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa & Anor.

Chúng tôi lưu ý rằng toàn bộ hàm ý sẽ không rõ ràng cho đến khi Tòa án Tối cao cung cấp lý do bằng văn bản cho phán quyết của họ, điều đó có nghĩa là có thể cần phải có thêm luật sau khi phán quyết đó đã được xem xét. (NQ)