Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nhiều cảnh sát VIC dương tính COVID, đóng cửa nhiều đồn cảnh sát

Bốn đồn cảnh sát ở vùng phía tây Melbourne đã tạm thời đóng cửa sau khi 6 nhân viên cảnh sát có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cảnh sát Victoria trong một tuyên bố xác nhận các đồn cảnh sát ở Caroline Springs, Melton, Keilor Downs và Sunshine đã tạm thời đóng cửa các quầy tiếp tân cho công chúng sau khi các nhân viên nhiễm virus từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9.

“Các nhân viên cảnh sát ngay lập tức được thông báo để cách ly an toàn và các khu vực làm việc của họ đã được làm sạch chuyên sâu”, thông báo viết.

“Việc đóng cửa quầy tiếp tân cho phép nhiều cảnh sát có mặt trên đường trong khi một số cảnh sát đang cách ly an toàn do phơi nhiễm coronavirus”.

“Ưu tiên đầu tiên và quan trọng nhất của Cảnh sát Victoria là bảo đảm sự an toàn của người dân và cộng đồng”.

Cảnh sát vẫn sẽ làm việc từ các đồn, tích cực tuần tra cộng đồng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Các đồn cảnh sát gần đó Bacchus Marsh, Gisborne, Sunbury và Footscray sẽ vẫn mở cửa cho công chúng.

Cảnh sát khuyến khích cộng đồng liên hệ với Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát qua số 131 444 hoặc sử dụng dịch vụ báo cáo trên trực tuyến cho các vấn đề không khẩn cấp. (NQ)