Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC hạ cấp các quy tắc biên giới cho các vùng của NSW

Hàng ngàn người Victoria sẽ được phép trở về nhà trong vòng vài giờ sau khi Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews hạ cấp hàng chục LGA của NSW.

Hàng nghìn người Victoria bị mắc kẹt ở NSW sẽ có thể trở về nhà, với các quy tắc biên giới của tiểu bang thay đổi chỉ sau một đêm.

Từ 11 giờ 59 phút tối Chủ Nhật 19/9, các khu vực nông thôn của NSW  không bị phong tỏa, sẽ bị hạ cấp từ vùng nguy hiểm cao xuống vùng đỏ, có nghĩa là những người được miễn trừ có thể băng qua biên giới.

Việc miễn trừ hiện chỉ dành cho cư dân xuyên biên giới. Bất kỳ ai đến từ khu vực màu đỏ cũng phải được xét nghiệm trong vòng 72 giờ sau khi vượt qua biên giới.

Từ tối Chủ Nhật, những người Victoria sống tại bất kỳ 67 LGAs của NSW không bị phong tỏa, sẽ có thể nộp đơn xin giấy phép quay trở lại Victoria với sự miễn trừ, mặc dù họ sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly khi đến nơi.

Những người sống trong cộng đồng biên giới Albury-Wodonga sẽ phải đợi lâu hơn một chút trước khi họ có thể vào Victoria, sau khi Albury rơi vào tình trạng bị phong tỏa kéo dài 7 ngày vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm.

Thủ hiến Victoria, Daniel Andrews, đã công bố những thay đổi vào Chủ Nhật, nói rằng động thái này là một phần của kế hoạch đưa những người Victoria mắc kẹt về nhà.

“Chúng tôi có tuyên bố vùng đỏ trái ngược với tuyên bố vùng cực kỳ nguy hiểm cho tất cả các khu vực không bị phong tỏa của NSW, vì vậy những người đó, sẽ có hàng trăm và có lẽ hàng nghìn người, bây giờ sẽ có thể xin giấy phép và trở về nhà”, ông nói.

“Nhóm tiếp theo mà tôi tập trung vào… là hàng ngàn người là người Victoria ở khu vực cực kỳ nguy hiểm đó, ở Sydney. Chúng ta muốn mọi người trở về”.

“Tôi không thể để tất cả họ quay lại vào một ngày, nhưng tôi muốn có hàng nghìn người trong số họ quay lại vài tuần, có một nghìn và sau đó là nghìn tiếp theo, đó là những gì mà chúng tôi đang hướng tới”. (NQ)