Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nguyễn Văn Bon: Thông tin liên quan đến VMA và Cộng Đồng NVTD-VIC


Ngày 17 Tháng 3 Năm 2023

Kính thưa quý vị,

Trước đây tôi có nhận thư từ ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria 2022-2025 yêu cầu phỏng vấn tôi để trả lời những câu hỏi liên quan đến VMA do tiểu ban duyệt xét đặt ra.

Đính kèm lá thư mà chúng tôi đã trả lời cho ban chấp hành và ông Đinh Hiếu trước đây.

Về việc chuyển tiền qua trương mục của viện bảo tàng (VMA). Việc này tôi sẽ trình bày rõ hơn khi tôi gặp gỡ đồng bào. Tuy nhiên tôi xin được cung cấp một số thông tin như sau:

1/. Trách nhiệm xây dựng viện bảo tàng là của VMA. Việc chính phủ Victoria cung cấp tài chánh là để thực hiện xây dựng viện bảo tàng chứ không phải để làm tài sản cho Cộng Đồng. Với mục đích như thế, tôi không thể nào không chuyển tiền/hợp đồng qua VMA để thực hiện mục đích xây dựng. Tôi vẫn còn giữ tất cả emails trao đổi với văn phòng Thủ Hiến và công việc mà chúng ta phải hoàn tất mà tôi sẽ trưng bày khi có cơ hội trình bày với đồng bào.

2/. Hơn thế nữa, trước khi đi ký thỏa thuận với chính phủ Victoria tôi đã báo cho đồng bào trong buổi họp Đại hội thường niên của Cộng Đồng mà tôi vẫn còn giữ bản thâu âm của buổi họp này, tôi sẽ trưng bày khi có cơ hội trình bày với đồng bào.

Lá thư của Ông Nguyễn Văn Bon gửi cho Ban Chấp Hành CĐNVTD/VIC và ông Đinh Hiếu (Tiểu Ban Duyệt Xét) vào ngày 03/02/2023.

Lúc bấy giờ VMA không cung cấp giấp tờ receipts đầy đủ để tôi viết bản report cho chính phủ vì thế tôi phải tốn thời gian 1 năm để thu thập những receipts từ VMA để hoàn thành bản report.

Vì thế không thể nào cáo buộc tôi đã vi phạm nội quy của cộng đồng, cáo buộc tôi chuyển tài sản của cộng đồng qua tổ chức khác là không đúng.

Tôi vẫn còn rất nhiều thông tin, bằng chứng, ngay cả bằng chứng receipts mà tôi chỉ có thể trình bày khi có cơ hội trình bày với đồng bào.

3/. Lúc đó chính phủ Victoria hứa cấp cho chúng ta là $4,450,000 và chính phủ liên bang hứa cho $5,000,000 mà một phần ba còn lại cộng đồng chúng ta cần phải gây quỹ.

Đến thời điểm bấy giờ chính phủ Victoria đã cung cấp cho chúng ta khoảng $1,100,000 (trong đó $500,000 là từ election commitment và $600,000 là từ MCIF funding) mà chúng ta đã trang trải $225,544 và tôi đã được văn phòng Thủ Hiến yêu cầu chuyển phần tiền còn lại ($1,100,000 -$225,544 = $874,456) vào trương mục của VMA.

Tôi vẫn còn giữ emails để chứng minh việc này mà tôi sẽ trưng bày khi có cơ hội trình bày với đồng bào.

4/. Thể theo lời của ông Bruce Mildenhall và ông NTP cựu VMA chair đã nhiều lần xác nhận qua lời phát biểu và ra thông báo xác nhận rằng: hai tổ chức có quyền với Viện Bảo Tàng là Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Liên bang. Tôi không có lý do gì không tin tưởng viện bảo tàng là của cộng đồng. Vậy tại sao chúng ta không triệu tập một phiên họp để hỏi xem lời nói của họ có giá trị hay không hay nói chơi cho vui? Nếu lời nói của họ có giá trị mà bản nội quy của VMA không rõ ràng thì chúng ta có quyền yêu cầu họ phải sửa lại cho đúng.

Tôi rất tin tưởng vào cơ chế của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Liên bang vì thế nay tôi xin một lần nữa trình bày đến đồng bào và xác nhận như sau:

Vì lợi ích của cộng đồng và vì tôi là cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, tôi cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng nên tôi sẵn sàng tham dự bất cứ phiên họp nào do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria hay Liên Bang tổ chức hoặc sau này tôi sẽ tự tổ chức họp báo để trả lời bất cứ câu hỏi nào của đồng bào.

Tiện đây, tôi cũng xin lỗi đến toàn thể đồng bào vì tôi không thể nào làm việc chung hoặc ngồi chung với những người đã từng trở cờ.

Tôi rất tán đồng ý tưởng có Viện bảo tàng nhưng tôi cũng sẽ không tham dự bất cứ phiên họp nào do Viện bảo tàng tổ chức vì:

  1. Tôi chỉ công nhận hai tổ chức có quyền trên Viện bảo tàng đó là Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Liên Bang.
  2. Tôi cho rằng một số người trong hội đồng quản trị và ban điều hành của viện bảo tàng cần phải thay đổi để được đồng bào giao phó cho trách nhiệm thực hiện dự án Viện bảo tàng, phải làm theo ý của đồng bào.

Có những người cho rằng tôi ký “the deed of novation” với chính phủ Victoria vì tôi bị ép buộc.

Tôi xin trình bày như sau:

– Lúc bấy giờ, tôi là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Liên Bang nên không dễ gì có ai đó ép buộc tôi được.

– Hơn thế nữa, quý vị đã từng chứng kiến tôi cư xử rất bình đẳng, không khom lưng, cúm núm trước chính trị gia và chính giới thì đâu có lý do gì tôi lại bị buộc phải ký. Tuy nhiên, lúc đó, tôi có đề nghị với văn phòng Thủ Hiến nếu muốn biết thêm chi tiết thì hãy nên nói chuyện với bà cựu chủ tịch Nguyễn Phương Vy.

– Và tôi luôn đặc quyền lợi của cộng đồng lên trên nên tôi không thể nào bị bất cứ một thế lực hay một cá nhân nào, hay có thể ép buộc tôi ký.

Tuy tôi đã cố gắng hết sức của mình và luôn luôn đặt quyền lợi của cộng đồng lên trên nhưng vẫn bị quy cho cái tội là “Tội nhân thiên cổ”. Dẫu biết vậy, nhưng tôi cũng sẽ nói sự thật rồi tôi sẽ nhường lại cho quý vị phần phán xét. Nếu quý vị xét thấy tôi có lỗi thì tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng ít ra tôi cũng nên có được một buổi trình bày. Ngay cả tòa án tại Úc, trước khi phán xét ai đó về tội trạng gì thì ít ra người đó phải có được cơ hội trình bày.

Trước đây khi còn tại vị, quý vị nào có bất cứ vấn đề gì thì tôi cũng đều tạo cơ hội công bằng để cho quý vị đến trình bày. Dẫu biết rằng quý vị hay Ban xét duyệt muốn kết luận cho xong nhưng tôi vẫn mong có được sự công bằng, cơ hội để trình bày sự thật trước đồng bào.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Bon