Nghiên cứu Úc: Virus SARS-CoV-2 có thể xâm nhập vào bộ gen người hay không?

Các nhà khoa học Úc cùng với các đồng nghiệp từ Tây Ban Nha và Anh đã nghiên cứu chi tiết cấu trúc DNA của tế bào bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu này đã được công bố trên trang bioRxiv. Theo đó, các nhà khoa học cho biết, “Trong các thí nghiệm, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có thể tích hợp vào bộ gen của tế bào bị nhiễm bệnh, điều này cho thấy hiện tượng như vậy là không thể xảy ra hoặc chỉ có thể xảy ra trong một số trường hợp rất cá biệt”.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, các nhà khoa học đã làm lây nhiễm Covid-19 trong môi trường nuôi cấy tế bào ung thư để theo dõi, liệu các phân tử DNA có chứa bản sao của bộ gen virus corona, hoặc các đoạn chèn mới sẽ xuất hiện trong bộ gen của các tế bào bị nhiễm bệnh hay không. Ngoài ra, các nhà khoa học đã thực hiện một số bước để giảm nguy cơ sai sót hoặc trùng hợp có thể làm sai lệch kết quả cuối cùng.

Theo kết quả thí nghiệm, các nhà nghiên cứu không thể tìm thấy một ví dụ nào về sự tích hợp hoàn toàn của virus SARS-CoV-2 vào DNA của con người, về nguyên tắc, điều này chứng tỏ, virus corona không thể tự tích hợp vào bộ gen người. (TGVN)