Mỗi người sẽ được tính trong cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2021

Every stat tells a story

Chỉ còn chưa đầy 6 tuần nữa là đến cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2021, Phòng Thống Kê Úc (ABS) sẽ bắt đầu chiến dịch quảng cáo của mình vào ngày 4 tháng Bảy. Thông tin viết bằng 29 ngôn ngữ bảo đảm là các cộng đồng đa văn hóa ở Úc được thông báo và chuẩn bị để tham gia.

Đây sẽ là cuộc Kiểm Tra Dân Số lần thứ 18 của Úc, được thực hiện vào Thứ Ba ngày 10 tháng Tám. Nó sẽ bao gồm hơn 10 triệu hộ gia đình và 25 triệu người.

Sẽ có quảng cáo và những tài nguyên để hỗ trợ cho 21% dân Úc nói một ngôn ngữ khác tiếng Anh ở nhà. Dịch vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) cũng có sẵn ở số 131 450 để hỗ trợ cho những người cần sự giúp đỡ thêm về ngôn ngữ.

Tổng Giám đốc Kiểm Tra Dân Số, Chris Libreri, cho biết điều quan trọng đối với các cộng đồng đa văn hóa là phải có thông tin về cuộc Kiểm Tra Dân Số bằng ngôn ngữ của họ, đặc biệt là những người di dân mới sẽ làm cuộc Kiểm Tra Dân Số Úc đầu tiên của họ trong năm nay.

“Cuộc Kiểm Tra Dân Số lần trước vào năm 2016 cho thấy sự đa dạng của chúng ta đang gia tăng – với gần một nửa số dân Úc được sinh ra ở nước ngoài hoặc có một phụ huynh hoặc có cả hai được sinh ra ở nước ngoài,” ông Libreri nói.

“Nhiều người không nhận ra rằng thông tin được thu thập trong cuộc Kiểm Tra Dân Số, chẳng hạn như quốc gia nơi sinh và ngôn ngữ được nói ở nhà, giúp cung cấp tin tức cho các dịch vụ quan trọng và hỗ trợ cho các cộng đồng di dân và tỵ nạn trên khắp nước Úc.

“Thông điệp của chúng tôi về cuộc Kiểm Tra Dân Số năm nay là “Mỗi thống kê đều nói lên một câu chuyện”. Chúng tôi sẽ có những hình ảnh minh họa và ví dụ thực tế về cách dữ liệu Kiểm Tra Dân Số đã mang lại lợi ích cho cộng đồng đa văn hóa. Điều này bao gồm các dịch vụ cộng đồng cho những di dân mới, và các hoạt động để giữ cho người lớn tuổi khỏe mạnh và duy trì sự kết nối.

“Tất cả những người ở tại Úc vào đêm Kiểm Tra Dân Số cần phải điền – không cần biết quý vị là công dân, cư trú nhân hay khách viếng thăm. Ngoại lệ duy nhất là các nhà ngoại giao nước ngoài và gia đình của họ.”

Ông Libreri cho biết nhân viên Kiểm Tra Dân Số đã bắt đầu tương tác trên khắp nước, làm việc với các nhóm cộng đồng địa phương và các bên liên quan để sẵn sàng cho cuộc Kiểm Tra Dân Số.

“Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc thuê nhân viên làm việc tại chỗ biết nói các ngôn ngữ khác và phản ảnh sự đa dạng của các cộng đồng mà họ sẽ cùng làm việc.”

Ông Libreri cho biết năm nay, mọi người có thể bắt đầu điền tờ Kiểm Tra Dân Số của họ ngay khi nhận được những hướng dẫn nếu họ biết mình sẽ ở đâu vào Thứ Ba ngày 10 tháng Tám.

Muốn có thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy viếng trang www.census.abs.gov.au/language

More information

What is the Census?

The Census, held on Tuesday 10 August 2021, is a snapshot of who we are and tells the story of how we are changing. It is one of the largest and most important statistical collections undertaken by the ABS.

How will people complete their Census?

People will be able to complete the Census online, on their mobile device, or on paper. There will be a number of options available for people who need assistance to complete their Census form, including help from Census field staff, and phone and online help.

What’s new with the Census?

People will be encouraged to complete their Census as soon as they receive their instructions, if they know where they’ll be on Tuesday 10 August. They don’t have to wait until Census night. The ABS will also introduce new questions in the 2021 Census—the first changes to questions collected since 2006. The new questions are on long-term health conditions, such as arthritis and diabetes, and on service in the Australian Defence Force.

What languages will advertising be provided in?

Ads are being translated in up to 29 languages, depending on the channel. There will be in-language advertising across television, radio, print, outdoor channels, digital and social.

 1. Arabic
 2. Assyrian
 3. Burmese/ Myanmar
 4. Cantonese
 5. Croatian
 6. Dari
 7. Farsi
 8. Filipino/ Tagalog
 9. Greek
 10. Indonesia / Bahasa
 11. Hindi
 12. Italian
 13. Japanese
 14. Khmer
 15. Korean
 16. Macedonian
 17. Mandarin
 18. Nepali
 19. Polish
 20. Portuguese
 21. Punjabi
 22. Russian
 23. Serbian
 24. Spanish
 25. Tamil
 26. Thai
 27. Turkish
 28. Urdu
 29. Vietnamese

In addition, a suite of resources will be available at http://www.abs.gov.au/census/census-campaign-hub