Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Mở cửa từ hôm nay: Trung tâm cai rượu Collingwood cho người say rượu

Cơ sở dành cho người say rượu ở Melbourne được mở cửa vài tuần sau khi luật mới có hiệu lực.

Người say rượu sẽ được chăm sóc bởi các chuyên gia y tế tại cơ sở. Hình cung cấp

Trung tâm cai rượu Collingwood mở cửa vài tuần sau khi Chính phủ Tiểu bang tước quyền giam giữ người say rượu của Cảnh sát Victoria.

Một cơ sở mới đã được mở tại Collingwood —cung cấp nơi an toàn cho những người say rượu, vài tuần sau khi Cảnh sát Victoria bị tước quyền bắt giữ những người say rượu nơi công cộng.

Trung tâm cai rượu duy nhất của Melbourne đã được mở tại Collingwood, vài tuần sau khi luật say rượu nơi công cộng mới có hiệu lực.

Một cái nhìn bên trong trung tâm cai rượu Collingwood. Hình cung cấp

Cảnh sát đã bị tước quyền bắt giữ những người say rượu ở nơi công cộng vào ngày 7 tháng 11 sau khi Chính quyền Đảng Lao động chuyển từ biện pháp hình sự hóa sang cách tiếp cận dựa trên sức khỏe đối với tình trạng say rượu ở nơi công cộng.

Hơn $120 triệu đôla đã được chi cho các biện pháp hỗ trợ sự thay đổi, trong đó phần quan trọng của cuộc cải cách là xây dựng một trung tâm cai rượu mới nhằm cung cấp một nơi an toàn cho những người say rượu. Nhưng sau những trì hoãn xây dựng đáng xấu hổ, cơ sở này mới bắt đầu hoạt động.

Cơ sở cai nghiện có trụ sở tại Collingwood được điều hành bởi dịch vụ y tế cộng đồng Co-Health, nơi cũng sẽ vận hành 10 xe van tiếp cận khắp vùng đô thị Melbourne.

Trung tâm tại số 3 Cambridge St ở Collingwood hôm nay bắt đầu mở cửa. Hình cung cấp

Cơ sở có 20 giường này cung cấp một nơi an toàn để ngủ, tắm rửa, cung cấp thức ăn và giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ và sức khỏe khác —chẳng hạn như bạo lực gia đình, sức khỏe tâm thần cũng như tư vấn về rượu và ma túy.

Để đủ điều kiện được đưa đến cơ sở, người say rượu phải có khả năng đi lại, đồng ý, không có nhu cầu sức khỏe nghiêm trọng và không gây rủi ro về an toàn.

Tuy nhiên, Chính quyền Tiểu bang đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người dân địa phương vào tháng 8 khi thông báo trung tâm được đặt tại số 3 đường Cambridge St ở Collingwood, gần một trường tiểu học và trung học địa phương. (NQ)