Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

‘Thật điên rồ’: Cư dân Collingwood phản đối kế hoạch trung tâm cai rượu


Sự phản đối đang gia tăng chống lại một trung tâm cai rượu mới ở phía bắc Melbourne —với những người dân địa phương tụ tập để phản đối trung tâm này.

Cô Sharie Harrold, nói với Today rằng cô ấy không thể hiểu tại sao chính phủ lại chuyển trung tâm đến một con phố dân cư khi một con phố hiện tại đang hoạt động rất tốt. Hình Today

Cơ sở 20 giường ở Collingwood đã được Chính quyền Lao Động Andrews chấp thuận —nhưng người dân địa phương nói rằng họ không hề tham khảo ý kiến của mình và họ lo ngại về những loại người mà cơ sở này sẽ thu hút đến khu vực này, với một trường học gần đó.

Một trong những người dân địa phương đó, cô Sharie Harrold —nói với Today rằng cô ấy không thể hiểu tại sao chính phủ lại chuyển trung tâm đến một con phố dân cư khi một con phố hiện tại đang hoạt động rất tốt.

“Điều đó hoàn toàn điên rồ”, cô nói.

“Chúng tôi không phải là bệnh viện, chúng tôi không có nhân viên bảo vệ  —vì vậy chúng tôi không thể hiểu tại sao họ lại chuyển nó đi từ những gì chúng tôi biết lần đầu tiên, là một địa điểm đang hoạt động rất tốt trong khu giải trí, tại một trong những khu vui chơi giải trí lớn nhất, thành một bệnh viện ở Úc, và họ muốn chuyển nó xuống một khu phố dân cư”.

Sau khi 70 người dân địa phương gặp Ủy viên hội đồng địa phương Stephen Jolly vào đêm qua Thứ Hai 7/8 —họ đã bầu ra một nhóm nhỏ để gặp Bộ trưởng để tham khảo ý kiến mà họ cảm thấy bị mắc nợ về những gì đang bắt buộc đối với cộng đồng của họ.

“Tôi không thể hiểu làm thế nào điều này thực sự phù hợp tốt trong một cộng đồng là một khu phố rất, rất yên tĩnh, có cư dân và trường học”, cô nói.

“Đây là một cộng đồng thân thiện thực sự ấm áp và chúng tôi sẽ không rời xa”. (NQ)