Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Mẫu giáo miễn phí và thêm nhiều dịch vụ chăm sóc trẻ em dành cho các gia đình ở Victoria


Chính phủ Lao động Andrews đang mang đến cho mọi trẻ em Victoria một sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời, bằng cách tạo ra lớp mẫu giáo miễn phí cho mọi gia đình ở Victoria.

Điều này có nghĩa là từ năm tới 2023, các gia đình có con 3 hoặc 4 tuổi sẽ không phải trả gì cho lớp mẫu giáo -khoản tiền tiết kiệm có thể lên đến $2,500 cho mỗi em hàng năm.

Chính phủ Lao động Andrews cũng đang mở 50 trung tâm chăm sóc trẻ em với chi phí thấp thuộc sở hữu của chính phủ ở một số vùng của Victoria, nơi mà các gia đình đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một dịch vụ giữ trẻ cho con họ.

Với 90% não bộ của trẻ phát triển trước 5 tuổi, giáo dục mầm non có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của trẻ.

Những khoản đầu tư này nhằm tiết kiệm tiền cho các gia đình và cho trẻ em Victoria được giáo dục sớm, các em cần có một tương lai thành công.

Ngoài ra, bằng cách giúp việc tiếp cận các dịch vụ quan trọng của thời thơ ấu này trở nên dễ dàng và rẻ hơn, Chính phủ Lao động Andrews đang hỗ trợ nhiều phụ nữ trở lại làm việc hơn.

Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews cho biết: “Đây là một cuộc cải cách lớn, nhưng đó là sáng kiến ​​có ý nghĩa. Mang đến cho trẻ em của chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Và cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục sớm thực sự hiệu quả cho các gia đình”.

Bộ trưởng Phát triển Trẻ thơ, Ingrid Stitt nói: “Chúng tôi biết các gia đình đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt và mẫu giáo miễn phí sẽ giúp bảo đảm rằng không em nào bỏ lỡ những năm đầu đời quan trọng đó”. (NQ)