Luật mới: Cử tri có thể bỏ phiếu qua điện thoại nếu bị COVID ảnh hưởng


Các cử tri bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trước ngày bầu cử sẽ có thể tham gia qua điện thoại, sau khi luật mới được Quốc hội thông qua vào Thứ Tư.

Sự thay đổi này diễn ra như một phần của ba sửa đổi đối với luật bầu cử.

Điều này bao gồm việc cấm các nhà vận động nước ngoài ủy quyền các vấn đề bầu cử hoặc gây quỹ hơn $1,000 mỗi năm tài chính.

Hình phạt cho việc đánh lừa ai đó bỏ phiếu của họ cũng sẽ được tăng lên.

Một thỏa thuận dự phòng COVID cho cuộc bầu cử năm 2022 sẽ cho phép những cử tri có thể phải cách ly hoặc bị cách ly vào ngày bầu cử, sử dụng hệ thống bỏ phiếu qua điện thoại của Ủy ban Bầu cử Úc.

Bỏ phiếu qua điện thoại hiện được sử dụng cho cử tri mù và thị lực kém cũng như cử tri ở Nam Cực.

Tổng trưởng Truyền thông Paul Fletcher nói với Quốc hội rằng chính phủ ưu tiên người dân sử dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cuộc bầu cử Liên bang.

“Dự luật này cung cấp các phương tiện bổ sung khi những lựa chọn đó không khả dụng do yêu cầu bị cách ly COVID-19 trong 72 giờ cuối cùng trước ngày bỏ phiếu”, ông nói.

Ông Peter Khalil thuộc đảng Lao Động cho biết mặc dù nhiều sửa đổi có vẻ nhỏ nhưng tất cả đều tổng hợp lại.

Ông nói với Quốc hội: “Họ bảo đảm rằng Úc… tiếp tục xây dựng nền dân chủ của chúng ta”. (NQ)