Lừa đảo MyGov mới nói với mọi người đủ điều kiện nhận tiền Covid-19

Một trò lừa đảo mới cố gắng sao chép thông điệp từ chính phủ để nói với người nhận rằng họ đủ điều kiện nhận tiền do đại dịch Covid-19.

Email, tự xưng là từ MyGov, cho biết người nhận có thể truy cập số tiền sau khi nhập thông tin chi tiết của họ tại một “liên kết an toàn”.

Trong một ví dụ, một trong những email này có nội dung: “Kính gửi người dùng MyGov. Đây chỉ là email thông báo. Vui lòng không trả lời email này vì hộp thư này không được giám sát”.

Email lừa đảo này tự xưng là từ MyGov cho mọi người biết rằng họ đang nợ tiền từ chính phủ do đại dịch COVID-19. (ScamWatch)

Sau đó, tin nhắn cho biết người đó đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp $77 đôla từ chính phủ do COVID-19.

Email yêu cầu người nhận xác minh thông tin chi tiết của họ để truy cập tiền.

Tuy nhiên, ScamWatch đã cảnh báo bất kỳ ai nhận được email như thế này hãy bỏ qua nó –và đừng bao giờ nhấp vào các liên kết như thế này.

“Nếu bạn nhận được một email như thế này, bạn có thể báo cáo nó với MyGov và Scamwatch”, ScamWatch nói.

Một số quà tặng cho thấy email là lừa đảo bao gồm một địa chỉ email lạ không được liên kết với MyGov và một số lỗi chính tả trong bản sao. (NQ)