Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lễ Giỗ Tổ, Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 và Tham dự Biểu Tình tại Canberra


THÔNG BÁO

Melbourne, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Quý vị truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch trùng khớp với ngày Thứ Bảy 29-4-2023, Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận và cùng tham dự biểu tình tại Canberra vào Chủ Nhật 30-4-2023 với các Cộng Đồng Người Việt Tự Do khắp Úc Châu.

Để có thể tổ chức Lễ Giỗ Tổ, Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận và tham dự cuộc biểu tình tại Canberra cùng một ngày, Ban Chấp Hành Cộng Đồng quyết định sắp xếp lịch trình tổ chức như sau tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Ave, Sunshine North như sau:

1/. Lễ Giỗ Tổ

Thời gian: 10 giờ sáng – 3 giờ chiều

2/. Lễ Tưởng niệm ngày Quốc Hận

Thời gian: 8 giờ tối – 10.30 giờ tối

3/. Biểu tình tại Canberra

Sau lễ Tưởng niệm mọi người sẽ ăn lót lòng rồi xuất phát lên đường bằng xe buýt như thường lệ mọi năm.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ phổ biến Thông Báo riêng cho mỗi sự kiện với chi tiết cụ thể cho quý đồng hương rõ trong những ngày sắp tới.

Trân trọng,

TM Ban Chấp Hành

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký