Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kỷ Niệm Tuần Lễ Quốc Tế Tị Nạn, Thảo luận về Dự Án 50 năm người Việt định cư hải ngoại và Dự Án xây dựng Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng Thuyền Nhân.


THÔNG BÁO

Melbourne ngày 14 tháng 6 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng hương.

Nhân Tuần Lễ Tị Nạn 2023, Ban Chấp Hành xin kính mời quý vị tham dự Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân sẽ được tổ chức bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 25/6/2023 tại Tượng Đài Thuyền Nhân, khu JENSEN RESERVED PARK -Farnsworth Ave, Footscray. Sau Lễ Tưởng Niệm Ban Chấp Hành xin kính mời quý vị tham dự buổi BBQ ngay tại nơi đây.

Vào buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ cùng ngày Chủ Nhật, 25/6/2023 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ), chúng tôi kính mời quý vị tham dự cuộc thảo luận về các Dự Án ngắn hạn và dài hạn để kỷ niệm 50 năm người Việt định cư hải ngoại.

Về Dự Án dài hạn xây dựng Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng Thuyền Nhân, với hình tượng ngôi đình, là nơi cho chúng ta sinh hoạt, vừa là nơi giữ gìn di sản thuyền nhân, những người Việt đầu tiên định cư tại Úc. Hai kiến trúc sư Lê Minh và Huỳnh Nam sẽ tham dự và đón nhận những ý kiến mới nhằm vẽ lại họa đồ trên 4 mảnh đất từ số 86-92 Knight Ave North Sunshine, để Ban Chấp Hành Cộng Đồng sớm nộp cho chính phủ xin trợ cấp.

Chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự cả hai sự kiện kể trên. Để biết thêm chi tiết xin quý vị liên lạc với ông Trần Đông qua số điện thoại 0403 578 467.

Trân Trọng thông báo,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ Tịch