Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kiểm dịch tại nhà, xét nghiệm nhanh sẽ đưa người Úc đến gần hơn với du lịch quốc tế

Tổng trưởng Y tế Liên bang, ông Greg Hunt đã yêu cầu cơ quan quản lý y tế của quốc gia khẩn cấp xem xét việc sử dụng rộng rãi xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nơi làm việc và sử dụng tại nhà khi Chính phủ Liên bang thúc đẩy kế hoạch cho phép người Úc đi du lịch nước ngoài vào cuối năm nay.

Xét nghiệm kháng nguyên nhanh được sử dụng trong nhiều bối cảnh ở nước ngoài, bao gồm cả ở Mỹ và Anh như một cách để giám sát các trường hợp COVID-19 nhưng vẫn chưa được triển khai rộng rãi như một vũ khí chống lại virus ở Úc.

Giám đốc Y tá và Hộ sinh, Alison McMillan khuyên mọi người nên sẵn sàng cho các ứng dụng điện thoại di động có thể theo dõi vị trí của họ, một thiết bị cần thiết, nếu nước Úc chấp nhận kiểm dịch tại nhà.

Ông Hunt cho biết việc giới thiệu xét nghiệm nhanh và kiểm dịch tại nhà, cũng như chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số và thẻ thông qua biên giới kỹ thuật số mới, sẽ đưa người Úc đến gần hơn với việc đi du lịch nước ngoài. (NQ)