Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lo ngại điện giật: Aldi thu hồi ổ cắm USB WorkZone


Aldi đang khẩn trương thu hồi một mặt hàng thông thường được bán tại các cửa hàng của mình vì lo ngại nó có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Các điểm tiếp xúc yếu trong thiết bị, có nghĩa là nó có thể gây ra điện giật hoặc gây cháy. Hình cung cấp

Một ổ cắm USB được bán tại Aldi đang bị thu hồi vì lo ngại nó có thể bị lỗi nghiêm trọng.

Điểm tiếp xúc yếu trong Ổ cắm đôi USB đôi WorkZone —có nghĩa là có nguy cơ bị thương nặng hoặc tử vong do hỏa hoạn hoặc bị điện giật.

Sản phẩm được bán từ ngày 27/5 đến ngày 4/8 tại hệ thống cửa hàng Aldi trên toàn quốc.

Người tiêu dùng được khuyến khích ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và kiểm tra xem sản phẩm có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi hay không.

Người tiêu dùng nên ngừng sử dụng ổ cắm điện ngay lập tức và kiểm tra xem nó có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi hay không. Hình cung cấp

Các sản phẩm bị ảnh hưởng có số model RPOD10U-AA và RPOD10U-AC và số lô bị ảnh hưởng là 05/2023 hoặc 07/2023

Để tìm thấy những con số này, bạn phải tháo tấm mặt của ổ cắm điện —chúng có thể được tìm thấy ở giữa thiết bị.

Những người đã mua sản phẩm bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi có thể trả lại sản phẩm cho bất kỳ cửa hàng Aldi để được hoàn lại tiền đầy đủ hoặc thay thế miễn phí. (NQ)