Khảo sát của CNN: Biden chỉ còn dẫn Trump 1 điểm tại các bang ‘chiến địa’

Theo khảo sát mới nhất do CNN thực hiện, tại 15 bang ‘chiến địa’ có ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden chỉ còn dẫn đương kim Tổng thống Donald Trump 1 điểm (49% so với 48%).

Cuộc khảo sát của CNN được thực hiện từ ngày 12/8 đến 15/8 trên 987 cử tri đăng ký toàn quốc và sử dụng hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Sai số khảo sát là +-4%.

Xét trên phạm vi toàn quốc liên danh tranh cử Joe Biden và Kamala Harris đã dẫn liên danh Donald Trump và Mike Pence 4 điểm (50% so với 46%).

Đáng chú ý, 72% cử tri nói rằng họ cực kỳ nhiệt tình tham gia cuộc bỏ phiếu vào tháng Mười Một. Trong số này, 53% ủng hộ ông Biden, 46% ủng hộ ông Trump.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai ứng viên tổng thống thu hẹp hơn khi chỉ tính đến các cử tri sống tại các bang ‘chiến địa’ được cho là có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả bầu cử.

Trong 15 bang ‘chiến địa’, cuộc khảo sát của CNN cho thấy ông Biden nhận được sự ủng hộ của 49% cử tri đăng ký, trong khi ông Trump được 48%.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump từ tháng Sáu có sự thay đổi tích cực ở cử tri nam giới, cử tri trong độ tuổi từ 35 đến 64 và cử tri độc lập.

Hồi tháng Sáu, cử tri nam giới gần như chia đều ủng hộ hai ứng viên tổng thống. Nhưng đến cuộc khảo sát mà CNN công bố mới nhất, 56% cử tri nam giới ủng hộ ông Trump và 40% ủng hộ ông Biden.

Những cử tri trong độ tuổi 35 đến 64 hồi tháng Sáu nghiêng về ủng hộ ông Biden, nhưng hiện nay đã nghiêng về ủng hộ ông Trump.

Trong nhóm các cử tri độc lập, hai tháng trước ông Biden vẫn dẫn ông Trump sâu (52% so với 41%), nhưng hiện nay chỉ còn dẫn 1 điểm (46% so với 45%).

Tổng thống Trump cũng đã củng cố thêm sự ủng hộ từ các cử tri trong đảng của ông.

Hồi tháng Sáu, 8% những người thuộc Đảng Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về ủng hộ Đảng Cộng hòa nói họ sẽ ủng hộ ông Biden. Nhưng bây giờ chỉ có 4% số cử tri nêu trên nói họ sẽ ủng hộ đối thủ cạnh tranh của Tổng thống Trump.

Nhìn chung, ông Trump đã gia tăng sự ủng hộ của cử tri Đảng Cộng hòa từ 76% hồi tháng Sáu lên 85% trong cuộc khảo sát mới nhất. (T/T)