Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HỮU LAI: Thi thể đàn ông bị mất tích được tìm thấy ở Sông Maribyrnong

Thi thể của một người đàn ông được tìm thấy ở Sông Maribyrnong vào ngày Thứ Hai 4/10 được cho là của người bị mất tích tên Hữu Lai.

Danh tính của người đàn ông vẫn chưa được xác nhận, nhưng người ta tin rằng là người đàn ông bị mất tích Hữu Lai, người đã được báo cáo mất tích từ Sunshine North vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 10.

Người đàn ông 65 tuổi được nhìn thấy lần cuối cùng ở Sunshine North, Melbourne vào khoảng 7 giờ tối hôm Thứ Sáu 1/10.

Xác của ông được tìm thấy ở sông Maribyrnong, nơi ông thường đến để câu cá.

Cái chết của ông không được coi là đáng nghi ngờ.

Cảnh sát Victoria sẽ lập báo cáo nguyên nhân cái chết. (NQ)