Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Giá-nhà hàng-năm ở Úc tăng nhanh nhất kể từ 1989

Giá nhà tiếp tục tăng trên toàn quốc vào tháng 9 và hiện đã tăng hơn 20% trong năm qua, tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 1989.

Nhưng trong khi chỉ số giá trị nhà quốc gia của CoreLogic tăng thêm 1.5% vào tháng 9, thì con số này chỉ bằng hơn một nửa so với mức đạt được vào tháng 3.

Giám đốc nghiên cứu của CoreLogic, ông Tim Lawless, tin rằng các điều kiện tăng trưởng chậm lại là kết quả của các rào cản gia nhập cao hơn đối với những người không phải chủ sở hữu nhà cùng với ít khuyến khích của chính phủ tham gia vào thị trường.

“Với giá trị nhà ở tăng nhanh hơn đáng kể so với thu nhập hộ gia đình, việc tăng tiền đặt cọc trở nên khó khăn hơn đối với hầu hết các nhóm của thị trường, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu”, ông Tim Lawless nói.

Ông cho biết với giá nhà trung bình ở Sydney hiện nay hơn $1.3 triệu đô-la, một người mua nhà mới sẽ phải có khoảng $262,300 đôla cho khoản đặt cọc 20%.

Ông nói: “Các chủ sở hữu nhà hiện tại đang tìm cách nâng cấp, giảm quy mô hoặc chuyển nhà có thể ít bị ảnh hưởng hơn vì họ đã có được lợi ích từ vốn chủ sở hữu tích lũy khi giá trị nhà ở tăng lên”.

Nhưng dữ liệu cho vay riêng biệt đã cho thấy số lượng người mua nhà đầu tiên đã giảm 20.5% trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Bảy.

Vào tháng 9, giá trị nhà ở đã tăng ở mọi thành phố thủ đô, trong đó Hobart dẫn đầu với mức tăng 2.3%, theo sau là mức tăng 2% ở Canberra.

Tăng ít nhất là giá nhà tăng 0.3% ở Perth và 0.1% ở Darwin.

Chỉ số khu vực kết hợp của CoreLogic đã tăng 1.7% trong tháng 9, với NSW tăng 2%, trong khi Tasmania và Queensland đều tăng 1.7%.

Ông Tim Lawless cho biết mặc dù khả năng chi trả ngày càng giảm, giá trị nhà nhìn chung vẫn tăng nhanh hơn giá trị căn unịt —một xu hướng đã thấy rõ ở hầu hết các đại dịch COVID, đặc biệt là ở các thành phố lớn. (NQ)

Chỉ số giá trị nhà quốc gia của CoreLogic cho tháng 9 (tháng, hàng năm):

Toàn Quốc tăng 1.5%, tăng 20.3%

Sydney tăng 1.9%, tăng 23.6%

Melbourne tăng 0.8%, tăng 15.0%

Brisbane tăng 1.8%, tăng 19.9%

Adelaide tăng 1.9%, tăng 19.1%

Perth tăng 0.3%, tăng 18.1%

Hobart tăng 2.3%, tăng 26.8%

Darwin tăng 0.1%, tăng 20.2%

Canberra tăng 2.0%, tăng 24.4%

Các thành phố lớn tổng hợp tăng 1.5%, tăng 19.5%

Các vùng nông thôn tổng hợp tăng 1.7%, tăng 23.1%

Nguồn: CoreLogic.