Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hóa đơn bảo hiểm nhà tăng vọt khiến 1/8 hộ gia đình gặp khó khăn


Cứ tám hộ gia đình thì có một hộ gia đình đang phải vật lộn để trả bảo hiểm nhà sau khi giá tăng lên tới 50% trong năm qua, và có những cảnh báo rằng các chính phủ sẽ phải chi nhiều hơn cho việc bảo vệ các khu vực dễ bị lũ lụt để ngăn chặn việc người dân ra khỏi các chương trình bảo hiểm.

Nghiên cứu từ Viện Actuaries công bố vào ngày Thứ Hai 14/8 cho thấy phí bảo hiểm nhà ở trung bình đã tăng hơn $400 trong 12 tháng tính đến Tháng 3 —đạt mức cao nhất mọi thời đại là $1,894.

Trong khi phí bảo hiểm trung bình tăng 28%, phí bảo hiểm đã tăng 50% ở một số vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của đất nước –chẳng hạn như đông nam Queensland và bắc NSW –đến mức mà hầu hết cư dân không thể chi trả được.

Phí bảo hiểm nhà ở đã tăng vọt trong năm qua một phần do các sự kiện như lũ lụt năm 2022 ở đông nam Queensland. Hình Getty

Viện đã tìm thấy 12% hộ gia đình đã chia ra hơn 1 tháng tổng thu nhập hàng năm của họ cho bảo hiểm nhà.

Ước tính 1.25 triệu hộ gia đình đang phải đối mặt với căng thẳng về khả năng chi trả bảo hiểm nhà. Năm ngoái, khoảng 1 triệu hộ gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng về khả năng chi trả. (NQ)