Hãy điền tờ Kiểm Tra Dân Số của quý vị ngay hôm nay

–vẫn chưa quá trễ

2 tháng Chín 2021

Các Nhân viên tại chỗ đang đến thăm các cộng đồng trên khắp nước để khuyến khích những người chưa điền tờ Kiểm Tra Dân Số hãy làm ngay hôm nay. Họ đang phát những phiếu nhắc nhở hoặc mẫu đơn giấy, tuân thủ theo các hạn chế COVID-19 tại địa phương.

Phòng Thống Kê Úc (ABS) ước tính đã nhận được hơn 9,1 triệu mẫu đơn điền xong trong Cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2021, bao gồm những mẫu đơn được điền trực tuyến và bằng giấy.

Andrew Henderson, Giám đốc Điều Hành và Phát ngôn viên quốc gia của cuộc Kiểm Tra Dân Số đã nói “mặc dù sự hưởng ứng cho đến nay là tích cực, nhưng vẫn còn có những người cần hoàn tất tờ Kiểm Tra Dân Số của họ.

“Quý vị sống ở đâu không quan trọng – trong một khu chung cư, khu trọ cho sinh viên hay một ngôi nhà. Quý vị cần hoàn tất tờ Kiểm Tra Dân Số của mình càng sớm càng tốt.

“Mọi người có thể điền trực tuyến tại www.census.abs.gov.au hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1800 512 441 để xin một mẫu đơn giấy.

“Nếu quý vị đã điền một mẫu đơn giấy, hãy nhớ gửi trả lại cho ABS bằng cách sử dụng phong bì đã trả tiền sẵn.

“Mọi phúc đáp đều quan trọng. Điều quan trọng cần nhớ là dữ liệu Kiểm Tra Dân Số giúp lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ quan trọng cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng, vì vậy chúng tôi kêu gọi mọi người hãy hoàn tất cuộc Kiểm Tra Dân Số của họ ngay hôm nay.”

ABS cũng đang nhắc nhở những người có nơi cư trú thứ hai —bất động sản đầu tư hoặc nhà cho thuê nghỉ mát —cho chúng tôi biết nếu ngôi nhà bị bỏ trống vào đêm Kiểm Tra Dân Số, Thứ Ba ngày 10 tháng Tám.

“Đây là một quá trình đơn giản để ‘báo cáo địa chỉ bị bỏ trống hoặc không có người ở’ thông qua trang mạng Kiểm Tra Dân Số nếu nhà nghỉ mát hoặc bất động sản đầu tư của quý vị bỏ trống vào đêm Kiểm Tra Dân Số, ”ông Henderson nói.

“Điều quan trọng là chúng tôi có được một bức tranh chính xác về số lượng bất động sản không có người ở hoặc bỏ trống vì cuộc Kiểm Tra Dân Số còn tính tất cả các hộ gia đình trên khắp nước Úc ngoài việc tính số người.”

Đối với những người cần hỗ trợ để điền tờ Kiểm Tra Dân Số của họ, có một loạt các hỗ trợ bao gồm những buổi hướng dẫn điền đơn bằng ngôn ngữ có sẵn tại www.census.abs.gov.au/vietnamese.

Quý vị cũng có thể gọi số 1800 512 441, hoặc để được trợ giúp bằng tiếng Việt, quý vị có thể gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch miễn phí (TIS National) qua số 131 450, họ có thể cung cấp thông tin về các câu hỏi của cuộc Kiểm Tra Dân Số và những điều cần cân nhắc khi trả lời chúng. Cuộc Kiểm Tra Dân Số là bắt buộc theo Đạo luật Kiểm Tra Dân Số và Thống Kê năm 1905 và có thể bị phạt tiền nếu ai đó từ chối hoàn tất cuộc Kiểm Tra Dân Số của họ.