Giá bất động sản tiếp tục tăng cao; Cần gần gấp 12 lần thu nhập trung bình để đủ trả!

Giá bất động sản tăng với tốc độ tăng cao nhất trong 17 năm vào giai đoạn 2020-21 –với một thành phố hiện cần gần gấp 12 lần thu nhập trung bình để đủ trả.

Giá bất động sản ở Úc tăng với tốc độ hàng năm cao nhất trong 17 năm kể từ giai đoạn 2020-21, với một thành phố hiện tính phí trung bình bằng gần 12 lần thu nhập trung bình.

Báo cáo giá trị nhà quốc gia hàng tháng mới nhất của CoreLogic được công bố vào Thứ Năm cho thấy Sydney đã tăng 15% trong 12 tháng qua, với giá nhà trung bình của thành phố hiện là $994,298 đôla.

Số liệu của Sở Thống kê Úc công bố vào ngày Thứ Tư cho thấy thu nhập tư nhân trung bình trên toàn quốc –không bao gồm lương hưu và trợ cấp –là $84,812 đôla mỗi năm.

Báo cáo cho thấy giá bất động sản toàn quốc tăng 1.9% trong tháng 6, đưa mức tăng trưởng hàng năm lên 13.5% cho năm tài chính.

Đây là tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất được thấy trên thị trường bất động sản nhà ở Úc kể từ tháng 4 năm 2004, khi sự bùng nổ nhà ở vào đầu những năm 2000 đang giảm dần sau một thời gian tăng trưởng đặc biệt.

Giá cả ở mỗi thành phố lớn đã tăng trong tháng trước, dao động từ 3% ở Hobart đến 0.2% ở Perth.

Trong năm qua, Darwin là nơi chiến thắng lớn nhất, tăng 21%, tiếp theo là Hobart (19.6%), Canberra (18.1%), Sydney (15%), Adelaide (13.9%), Brisbane (13.2%) , Perth (9.8%) và Melbourne bị phong tỏa (7.7%).

Các khu vực kết hợp hoạt động tốt hơn ở các khu vực nội thành trong năm tài chính, nhảy vọt 17.7% so với 12.4%.

Giá bất động sản trung bình trên toàn quốc hiện là $645,454 đôla, với giá trị kết hợp tại các thành phố lớn tăng lên $727,427 đôla, trong khi mức trung bình ở khu vực kết hợp đạt được $478,212 đôla.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy sức nóng đang tỏa ra trên thị trường, với tốc độ tăng giá hàng tháng đã giảm bớt so với mức đỉnh vào tháng Ba.

Thành phố lớn duy nhất có tốc độ tăng trưởng hàng tháng tăng hơn nữa là Canberra, trong khi sự mất đà rõ ràng nhất ở Perth và Darwin. (NQ)