ĐỪNG UỐNG: 100% Sparkling Apple Juice 750ml bị thu hồi trên toàn quốc

Một loại đồ uống phổ biến được bán tại các siêu thị Coles trên toàn quốc đang bị thu hồi do lo ngại thủy tinh bị vỡ.

Mặt hàng là Devondale 100% Sparkling Apple Juice 750ml.

Việc thu hồi là do lỗi đóng gói dẫn đến khả năng bị vỡ kính.

Các sản phẩm thực phẩm có chứa thủy tinh có thể gây thương tích nếu tiêu thụ.

Người tiêu dùng không nên uống sản phẩm này và nên trả lại sản phẩm ở nơi đã mua để được hoàn tiền đầy đủ.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Devondale theo số 1800 667 765 hoặc truy cập trang mạng Devondale tại www.devondalebeverage.com. (NQ)