Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ĐỪNG ĂN: Thu hồi Bánh phồng tôm nướng Hanami


Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc (Food Standards Australia) đã khuyến cáo việc thu hồi thực phẩm do ô nhiễm hoặc thông tin không chính xác về chất gây dị ứng.

Tất cả các lô Bánh Phồng Tôm Nướng Hanami (Hanami Toasted Prawn Crackers) –với nhiều kích cỡ và trọng lượng khác nhau –đều bị thu hồi do thông tin không chính xác về chất gây dị ứng. Các sản phẩm có nhãn sai không ghi thông tin về nhuyễn thể (mực), đậu nành và/hoặc sữa trên đó.

Các sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan và được bán tại nhiều địa điểm –chủ yếu là ở các cửa hàng tạp hóa Châu Á ở ACT, NSW, Queensland và Nam Úc.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc khuyên:

Thông tin sản phẩm

Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm đang tiến hành thu hồi bánh phồng tôm nướng Hanami (nhiều kích cỡ và trọng lượng khác nhau). Xem bảng bên dưới để biết nơi bán các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Hương vị Nguyên thủy (Original flavour)

Gói 15g –Có bán tại các cửa hàng tạp hóa Châu Á ở NSW, ACT, QLD và SA

Gói 12 x 15g –Có bán tại các cửa hàng tạp hóa Châu Á ở NSW, ACT, QLD và SA

Gói 30g –Có bán tại các cửa hàng tạp hóa Châu Á ở NSW

Gói 60g –Có bán tại các cửa hàng tạp hóa Châu Á ở NSW, ACT và QLD

Lon 110g –Có bán tại các cửa hàng tạp hóa Châu Á ở NSW và QLD

Đánh dấu ngày tháng: Tất cả các lô và ngày tháng không công bố sự hiện diện của động vật thân mềm (mực), sữa và/hoặc đậu nành.

Vấn đề: Việc thu hồi là do thông tin về chất gây dị ứng không chính xác trên một số sản phẩm. Nhãn không chính xác không khai báo động vật thân mềm (mực), sữa và/hoặc đậu nành.

Nguy cơ về an toàn thực phẩm: Bất kỳ người tiêu dùng nào, bị động vật thân mềm (mực), sữa và/hoặc dị ứng hoặc không dung nạp đậu nành có thể bị phản ứng nếu sản phẩm được tiêu thụ.

Sản xuất: tại Thái Lan

Phải làm gì: Người tiêu dùng bị nhuyễn thể (mực), dị ứng hoặc không dung nạp sữa và/hoặc đậu nành không nên tiêu thụ sản phẩm này và nên trả lại sản phẩm cho nơi mua để được hoàn tiền đầy đủ.

Nếu bạn không bị dị ứng hoặc không dung nạp với động vật thân mềm (mực), sữa và/hoặc đậu nành, việc thu hồi này không ảnh hưởng đến bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp được ghi trên nhãn sản phẩm. (NQ)