Du khách nước ngoài đến VIC từ các tiểu bang khác phải cách ly


Du khách nước ngoài sẽ cần tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà họ hạ cánh trước khi đến Victoria.

Điều đó có nghĩa là những người đáp xuống từ NSW và ACT sẽ phải cách ly trong 72 giờ và cho đến ngày 30 tháng 11 trước khi vào Victoria.

Du khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao ở Nam Châu Phi -bao gồm Nam Phi, Zimbabwe và Mozambique -phải cách ly trong 14 ngày cho dù họ hạ cánh ở đâu.

Bộ Y tế Victoria đã làm rõ các quy định vào chiều nay, sau khi có sự nhầm lẫn nổi lên về khả năng quá cảnh qua các sân bay ở các tiểu bang khác trên đường đến Melbourne.

Tính đến chiều nay, không có trường hợp nào đến Victoria từ các quốc gia có nguy cơ cao có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng vi khuẩn mới. Các cơ quan y tế đang theo dõi một trường hợp COVID-19 được xác nhận ở NSW, người đã đến thăm Victoria trong khi trước đó đã bị lây nhiễm tại một trong những quốc gia có nguy cơ cao.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Y tế Victoria, Giáo sư Brett Sutton cho biết một số người tiếp xúc gần với du khách này, đã được hướng dẫn cách ly trong 14 ngày.

Ông nói: “Nếu kết quả giải trình tự bộ gen cho thấy trường hợp không có biến thể Omicron, Bộ có thể rút lại lời khuyên về các mối liên hệ và cung cấp lời khuyên cập nhật cho những người có mối liên hệ”.

Victoria áp đặt cách ly 14 ngày đối với những người tiếp xúc gần với Omicron -ngay cả khi đã tiêm chủng đầy đủ

Những người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm Omicron COVID đã được xác nhận và bị nghi ngờ nhiễm biến thể này, sẽ phải cách ly trong 14 ngày, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào, Bộ Y tế Victoria xác nhận vào chiều nay.

Các yêu cầu cách ly đối với những người tiếp xúc gần gũi  đã được hạ cấp vào đầu tháng này sau khi tiểu bang đạt mục tiêu 90% tiêm chủng hai liều, nhưng Bộ vào thời điểm đó đã bật đèn xanh rằng việc cách ly 2 tuần có thể được yêu cầu trở lại lại trong những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như một biến thể mới hoặc các trường hợp được xác nhận tại một sự kiện siêu lan truyền. (NQ)