Đối Lập VIC: Hãy cho chúng ta hy vọng. Hãy cho chúng ta một kế hoạch.

Sau đây là bản Tuyên bố của Thủ lãnh Phe Đối lập tiểu bang Victoria, ông Michael O’Brien.

Thủ lãnh Phe Đối lập tiểu bang Victoria, ông Michael O’Brien.

Đủ, quá đủ.

Thủ hiến Daniel Andrews vào ngày hôm nay phải cung cấp cho Victoria một kế hoạch để đưa tiểu bang của chúng ta thoát khỏi tình trạng bị phong tỏa.

Thay vì những bài giảng và những lời đe dọa, ông phải mang đến cho người dân Victoria hy vọng.

Lệnh phong tỏa này đang hủy hoại cuộc sống và sinh kế. Nó phải kết thúc.

Daniel Andrews phải từ bỏ chiến dịch được quản lý sai lầm của mình, con số 0-COVID.

Việc phong tỏa này đang gây ra một thiệt hại khủng khiếp đối với sức khỏe tâm thần của con cái chúng ta.

Daniel Andrews trong ngày hôm nay phải đưa ra cho chúng ta một kế hoạch:

1. Mở lại sân chơi.

2. Đưa con em chúng ta trở lại trường học.

3. Bỏ lệnh giới nghiêm.

4. Triển khai xét nghiệm nhanh.

5. Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, ưu tiên cho các học sinh năm cuối (lớp 12) của chúng ta tiếp cận vắc-xin và ngăn chặn chính trị.

Hôm nay chính là ngày đó.

Victoria cần có hy vọng.

Chúng ta cần một kế hoạch để chấm dứt việc phong tỏa và đưa Victoria trở lại vị trí hàng đầu. (NQ)