DANH SÁCH: Giá nhà giảm 90% ở các vùng của Melbourne

Suy thoái bất động sản đã ảnh hưởng vào giá cả phải chăng của thị trường. Tìm kiếm giá nhà trung bình của bạn trong vùng địa phương phía dưới.

Lãi suất liên tục tăng dự kiến sẽ dẫn đến doanh số bán hàng khó khăn hơn và khiến nhiều chủ nhà bắt đầu bán bớt tài sản đầu tư.

Giá nhà giàm gần 90% ở một số vùng của Melbourne đã mất giá trong 3 tháng cuối năm do suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến phân khúc giá cả phải chăng của thị trường.

Giá nhà trung bình ở 25 vùng của Melbourne đã giảm từ 10% trở lên vào năm ngoái, dẫn đầu là Bangholme ở vùng ngoại thành phía đông nam, giảm $219,116 xuống còn $571,733 trong suốt năm 2022, theo Mô hình định giá tự động của PropTrack.

Nhưng những người sở hữu nhà ở City of Melton thực sự đã kết thúc một năm đầy biến động với giá nhà cao hơn, với các vùng Rockbank và Deanside tăng 12.2% trong 12 tháng mặc dù giảm trong quý cuối cùng.

Giá nhà trung bình tổng thể của thành phố giảm nhanh hơn trong nửa cuối năm, giảm 2.8% trong quý 9 và 2.3% trong quý 12.

Nhà kinh tế cấp cao Eleanor Creagh của PropTrack cho biết thị trường bất động sản vừa túi tiền đã ổn định hơn vào năm ngoái do nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà giá rẻ khi lãi suất tăng nhanh và khả năng vay giảm.

Bà nói: “Các vùng đắt đỏ hơn đã chứng kiến mức giá giảm nhiều hơn với lãi suất cao hơn ảnh hưởng nhiều hơn đến các loại và khu vực bất động sản đắt tiền”.

Giá cả tại các thị trường nội thành đắt đỏ ở Melbourne có giá trị giảm mạnh hàng trăm nghìn đôla, bao gồm cả St Kilda, nơi trung bình đã mất một con số khổng lồ $286,796 về giá trị trong năm.

Ở phía tây, giá nhà trung bình đã giảm 11.8% ở Brooklyn, 11.3% ở Newport và 11.2% ở Yarraville và Spotswood. (NQ)

Giá nhà trung bình và giá nhà unịt của mỗi vùng

VùngLoạiGiá trung 01/12/2021Giá trung 01/09/2022Giá trung 01/12/2022Thay đổi theo năm
ABBOTSFORDhouse$1,405,257$1,348,874$1,352,007-3.8%
ABBOTSFORDunit$577,776$592,539$589,7192.1%
ABERFELDIEhouse$1,916,080$1,896,113$1,817,951-5.1%
AINTREEhouse$743,098$806,094$767,9363.3%
AIREYS INLEThouse$1,732,190$1,825,317$1,842,0026.3%
AIRPORT WESThouse$1,019,076$947,197$921,559-9.6%
AIRPORT WESTunit$701,089$676,245$660,788-5.7%
ALBANVALEhouse$609,583$597,682$593,800-2.6%
ALBERT PARKunit$1,241,572$1,102,522$992,753-20.0%
ALBERT PARKhouse$2,467,368$2,359,233$2,362,136-4.3%
ALBIONhouse$867,585$803,971$774,395-10.7%
ALBIONunit$474,387$438,205$466,735-1.6%
ALEXANDRAhouse$553,518$561,538$552,918-0.1%
ALFREDTONhouse$662,445$691,400$665,2860.4%
ALLANSFORDhouse$678,387$709,060$653,965-3.6%
ALPHINGTONunit$800,051$728,589$731,868-8.5%
ALPHINGTONhouse$2,095,222$2,083,293$2,016,475-3.8%
ALTONAhouse$1,144,460$1,075,040$1,045,183-8.7%
ALTONAunit$718,214$689,351$685,396-4.6%
ALTONA MEADOWShouse$761,837$729,136$723,736-5.0%
ALTONA MEADOWSunit$531,878$520,450$519,419-2.3%
ALTONA NORTHhouse$1,007,621$935,650$919,414-8.8%
ALTONA NORTHunit$736,682$707,721$700,842-4.9%
ANGLESEAhouse$1,586,243$1,612,933$1,572,374-0.9%
APOLLO BAYhouse$960,815$1,069,288$1,021,7286.3%
ARARAThouse$378,876$386,902$375,295-0.9%
ARDEERhouse$752,287$700,278$701,923-6.7%
ARMADALEhouse$2,851,335$2,689,871$2,643,727-7.3%
ARMADALEunit$748,849$674,476$697,748-6.8%
ARMSTRONG CREEKhouse$737,684$741,364$715,279-3.0%
ASCOThouse$622,396$654,962$637,0082.3%
ASCOT VALEhouse$1,493,484$1,428,582$1,395,302-6.6%
ASCOT VALEunit$677,482$621,088$634,584-6.3%
ASHBURTONunit$1,118,581$1,088,195$1,048,769-6.2%
ASHBURTONhouse$2,046,388$1,912,064$1,933,232-5.5%
ASHWOODunit$960,858$885,178$898,248-6.5%
ASHWOODhouse$1,512,426$1,424,795$1,434,292-5.2%
ASPENDALEunit$951,964$942,719$888,547-6.7%
ASPENDALEhouse$1,316,478$1,294,211$1,291,512-1.9%
ASPENDALE GARDENShouse$1,136,027$1,145,186$1,131,603-0.4%
ATTWOODhouse$941,083$938,897$913,118-3.0%
AVENELhouse$592,255$636,186$580,442-2.0%
AVOCAhouse$408,120$443,619$436,1626.9%
AVONDALE HEIGHTShouse$1,018,914$976,747$955,333-6.2%
AVONDALE HEIGHTSunit$738,005$716,684$707,080-4.2%
BACCHUS MARSHunit$444,716$439,693$441,958-0.6%
BACCHUS MARSHhouse$646,126$672,781$643,947-0.3%
BADGER CREEKhouse$735,789$733,772$703,743-4.4%
BAIRNSDALEhouse$438,111$456,766$460,8265.2%
BAIRNSDALEunit$319,282$373,495$375,76017.7%
BALACLAVAhouse$1,713,082$1,569,361$1,538,531-10.2%
BALACLAVAunit$653,810$610,541$616,619-5.7%
BALLANhouse$708,198$711,225$692,863-2.2%
BALLARAT CENTRALhouse$713,159$710,745$706,952-0.9%
BALLARAT CENTRALunit$414,617$440,415$447,1497.8%
BALLARAT EASThouse$517,700$536,968$526,8581.8%
BALLARAT EASTunit$401,486$436,591$440,2509.7%
BALLARAT NORTHhouse$576,982$592,221$589,9232.2%
BALNARRINGhouse$1,433,617$1,402,446$1,398,512-2.4%
BALWYNunit$923,437$828,959$874,605-5.3%
BALWYNhouse$2,712,261$2,711,445$2,626,765-3.2%
BALWYN NORTHunit$1,218,225$1,167,878$1,163,206-4.5%
BALWYN NORTHhouse$2,203,949$2,171,555$2,142,388-2.8%
BANGHOLMEhouse$790,849$544,913$571,733-27.7%
BANNOCKBURNhouse$776,418$804,216$786,7381.3%
BARANDUDAhouse$604,645$643,234$631,1904.4%
BARWON HEADShouse$1,797,504$1,865,073$1,807,9190.6%
BAXTERhouse$793,478$748,467$735,012-7.4%
BAYSWATERhouse$944,865$872,765$859,096-9.1%
BAYSWATERunit$679,566$641,338$642,917-5.4%
BAYSWATER NORTHhouse$917,205$868,918$842,845-8.1%
BAYSWATER NORTHunit$641,958$608,122$609,826-5.0%
BEACONSFIELDhouse$958,272$966,416$965,7760.8%
BEACONSFIELD UPPERhouse$1,354,197$1,399,379$1,353,7260.0%
BEAUFORThouse$471,866$496,956$471,389-0.1%
BEAUMARIShouse$2,136,527$2,096,436$2,070,955-3.1%
BEAUMARISunit$1,237,241$1,264,574$1,239,9220.2%
BEECHWORTHhouse$732,965$753,545$726,432-0.9%
BELGRAVEhouse$881,012$833,303$815,844-7.4%
BELGRAVE HEIGHTShouse$988,579$925,637$910,715-7.9%
BELGRAVE SOUTHhouse$1,206,267$1,208,054$1,158,093-4.0%
BELL PARKunit$563,734$584,442$543,391-3.6%
BELL PARKhouse$656,395$651,294$637,415-2.9%
BELL POST HILLhouse$667,832$666,106$654,560-2.0%
BELLBRAEhouse$2,176,483$2,398,207$2,156,073-0.9%
BELLFIELDhouse$1,031,240$935,264$948,154-8.1%
BELMONTunit$595,963$553,951$557,098-6.5%
BELMONThouse$778,123$760,033$737,541-5.2%
BENALLAhouse$471,682$486,445$483,6342.5%
BENALLAunit$316,995$333,806$349,78210.3%
BENDIGOunit$450,688$468,794$454,4780.8%
BENDIGOhouse$614,903$641,661$650,1125.7%
BENTLEIGHunit$840,343$753,290$749,351-10.8%
BENTLEIGHhouse$1,785,126$1,681,851$1,653,270-7.4%
BENTLEIGH EASTunit$986,498$933,880$927,857-5.9%
BENTLEIGH EASThouse$1,494,591$1,390,924$1,406,800-5.9%
BERWICKhouse$874,249$869,614$860,768-1.5%
BERWICKunit$664,224$654,030$679,7102.3%
BEVERIDGEhouse$681,803$716,358$709,0574.0%
BIRREGURRAhouse$759,580$806,277$773,1581.8%
BITTERNhouse$1,173,127$1,115,637$1,083,874-7.6%
BLACK HILLhouse$620,499$636,531$623,6760.5%
BLACK ROCKunit$1,215,240$1,169,464$1,181,309-2.8%
BLACK ROCKhouse$2,370,308$2,381,730$2,324,178-1.9%
BLACKBURNhouse$1,648,570$1,548,143$1,521,640-7.7%
BLACKBURNunit$779,999$743,676$736,850-5.5%
BLACKBURN NORTHhouse$1,282,139$1,218,423$1,210,305-5.6%
BLACKBURN NORTHunit$901,341$874,192$857,841-4.8%
BLACKBURN SOUTHhouse$1,371,537$1,258,151$1,268,397-7.5%
BLACKBURN SOUTHunit$768,791$724,493$713,421-7.2%
BLAIRGOWRIEhouse$1,624,520$1,603,482$1,580,565-2.7%
BONBEACHunit$752,487$700,965$688,158-8.5%
BONBEACHhouse$1,145,952$1,138,009$1,119,869-2.3%
BONNIE BROOKhouse$626,940$718,280$670,3526.9%
BONNIE BROOKhouse$626,940$718,280$670,3526.9%
BONNIE DOONhouse$776,158$813,185$795,7682.5%
BONSHAWhouse$570,205$594,062$573,4750.6%
BOORThouse$287,195$313,688$300,5994.7%
BORONIAhouse$904,439$842,212$821,057-9.2%
BORONIAunit$681,062$648,129$651,696-4.3%
BOTANIC RIDGEhouse$890,747$913,017$895,9970.6%
BOX HILLunit$626,554$565,794$553,432-11.7%
BOX HILLhouse$1,729,735$1,626,765$1,576,776-8.8%
BOX HILL NORTHhouse$1,399,968$1,320,001$1,311,156-6.3%
BOX HILL NORTHunit$906,138$867,318$850,768-6.1%
BOX HILL SOUTHhouse$1,515,237$1,420,632$1,398,859-7.7%
BOX HILL SOUTHunit$897,486$834,014$835,507-6.9%
BRAYBROOKhouse$845,826$804,836$778,290-8.0%
BRAYBROOKunit$646,950$628,829$609,775-5.7%
BREAKWATERhouse$575,558$580,433$554,950-3.6%
BRIAR HILLhouse$1,084,754$1,009,589$999,315-7.9%
BRIGHThouse$920,700$1,098,357$1,072,16216.5%
BRIGHTONhouse$3,372,091$3,385,406$3,198,531-5.1%
BRIGHTONunit$1,183,807$1,169,926$1,186,1410.2%
BRIGHTON EASThouse$2,251,022$2,220,835$2,155,050-4.3%
BRIGHTON EASTunit$988,897$1,003,673$990,8310.2%
BROADFORDhouse$598,488$606,094$572,072-4.4%
BROADMEADOWSunit$494,864$448,880$452,745-8.5%
BROADMEADOWShouse$635,034$594,510$584,483-8.0%
BROOKFIELDhouse$578,434$594,074$594,8242.8%
BROOKLYNhouse$930,408$823,550$820,698-11.8%
BROOKLYNunit$641,011$629,129$605,233-5.6%
BROWN HILLhouse$619,398$682,675$625,3681.0%
BRUNSWICKhouse$1,429,989$1,324,218$1,301,061-9.0%
BRUNSWICKunit$640,737$591,017$585,142-8.7%
BRUNSWICK EASTunit$647,685$574,275$583,802-9.9%
BRUNSWICK EASThouse$1,500,156$1,419,166$1,366,831-8.9%
BRUNSWICK WESTunit$580,272$528,833$521,807-10.1%
BRUNSWICK WESThouse$1,436,780$1,328,153$1,303,131-9.3%
BULLEENunit$908,426$868,053$864,068-4.9%
BULLEENhouse$1,425,929$1,347,848$1,361,912-4.5%
BUNDALONGhouse$774,357$990,981$822,2326.2%
BUNDOORAhouse$922,010$832,374$832,276-9.7%
BUNDOORAunit$532,008$486,808$483,156-9.2%
BUNINYONGhouse$750,759$772,556$783,9504.4%
BUNYIPhouse$773,007$853,434$830,7897.5%
BURNSIDEhouse$756,273$766,955$746,760-1.3%
BURNSIDE HEIGHTShouse$753,973$756,682$753,7670.0%
BURWOODhouse$1,506,989$1,384,194$1,388,214-7.9%
BURWOODhouse$1,506,989$1,384,194$1,388,214-7.9%
BURWOODunit$836,702$793,251$811,996-3.0%
BURWOOD EASThouse$1,310,726$1,210,267$1,212,386-7.5%
BURWOOD EASTunit$838,118$774,981$790,336-5.7%
CAIRNLEAhouse$914,725$887,426$895,792-2.1%
CALIFORNIA GULLYhouse$437,977$456,235$456,8874.3%
CAMBERWELLunit$972,716$890,768$899,399-7.5%
CAMBERWELLhouse$2,605,502$2,487,273$2,514,366-3.5%
CAMPBELLFIELDunit$502,918$467,384$443,790-11.8%
CAMPBELLFIELDhouse$646,503$628,814$612,625-5.2%
CAMPBELLS CREEKhouse$676,845$717,487$709,8554.9%
CAMPERDOWNhouse$438,550$458,379$434,682-0.9%
CANADIANhouse$554,915$573,561$566,3072.1%
CANTERBURYunit$1,161,158$1,101,165$1,101,378-5.1%
CANTERBURYhouse$3,231,083$3,113,411$3,095,554-4.2%
CAPE PATERSONhouse$857,732$880,521$858,2610.1%
CAPE SCHANCKhouse$1,669,672$1,767,612$1,987,38619.0%
CAPE WOOLAMAIhouse$786,172$828,293$818,1854.1%
CAPEL SOUNDunit$854,685$726,329$735,490-13.9%
CAPEL SOUNDhouse$870,347$804,996$792,599-8.9%
CARISBROOKhouse$471,508$501,088$476,9511.2%
CARLTONhouse$1,614,497$1,526,176$1,504,872-6.8%
CARLTONunit$545,662$535,040$509,639-6.6%
CARLTON NORTHunit$748,013$684,670$685,004-8.4%
CARLTON NORTHhouse$1,750,282$1,653,193$1,635,000-6.6%
CARNEGIEunit$655,494$613,858$603,424-7.9%
CARNEGIEhouse$1,736,913$1,613,624$1,602,818-7.7%
CAROLINE SPRINGShouse$754,984$755,646$746,170-1.2%
CAROLINE SPRINGSunit$524,780$507,133$536,1692.2%
CARRUMhouse$993,936$977,110$961,912-3.2%
CARRUMunit$797,734$788,565$772,426-3.2%
CARRUM DOWNShouse$728,348$700,258$692,437-4.9%
CARRUM DOWNSunit$558,777$560,615$561,6230.5%
CASTERTONhouse$248,082$294,764$268,0918.1%
CASTLEMAINEhouse$727,197$757,755$760,0024.5%
CAULFIELDhouse$2,141,709$2,024,158$1,977,910-7.6%
CAULFIELDunit$878,431$806,165$819,448-6.7%
CAULFIELD NORTHhouse$2,655,740$2,435,732$2,417,123-9.0%
CAULFIELD NORTHunit$698,769$642,389$647,356-7.4%
CAULFIELD SOUTHhouse$1,971,932$1,842,470$1,828,632-7.3%
CAULFIELD SOUTHunit$928,999$866,404$873,095-6.0%
CHADSTONEhouse$1,313,142$1,221,871$1,228,094-6.5%
CHADSTONEunit$918,739$884,120$872,924-5.0%
CHARLEMONThouse$650,926$677,346$654,1230.5%
CHARLTONhouse$242,196$283,096$273,08312.8%
CHELSEAunit$777,217$723,922$701,113-9.8%
CHELSEAhouse$1,097,630$1,094,288$1,072,350-2.3%
CHELSEA HEIGHTSunit$788,897$711,644$682,244-13.5%
CHELSEA HEIGHTShouse$989,456$951,898$947,488-4.2%
CHELTENHAMunit$769,988$699,244$683,012-11.3%
CHELTENHAMhouse$1,332,816$1,218,179$1,207,659-9.4%
CHILTERNhouse$523,042$522,759$500,315-4.3%
CHIRNSIDE PARKhouse$934,155$906,743$874,966-6.3%
CHURCHILLhouse$320,077$353,295$352,76510.2%
CLARINDAhouse$1,069,255$972,593$982,082-8.2%
CLARINDAunit$770,339$720,402$724,194-6.0%
CLAYTONhouse$1,311,784$1,208,391$1,171,114-10.7%
CLAYTONunit$717,063$658,003$658,315-8.2%
CLAYTON SOUTHhouse$968,539$922,797$915,069-5.5%
CLAYTON SOUTHunit$660,613$612,407$629,891-4.7%
CLIFTON HILLunit$862,729$781,765$797,618-7.5%
CLIFTON HILLhouse$1,728,300$1,659,167$1,633,927-5.5%
CLIFTON SPRINGShouse$737,702$725,281$724,748-1.8%
CLUNEShouse$524,275$558,013$536,5512.3%
CLYDEhouse$708,679$720,759$709,7560.2%
CLYDE NORTHunit$655,609$612,291$615,517-6.1%
CLYDE NORTHhouse$747,605$760,702$750,1520.3%
COBBLEBANKhouse$597,265$646,172$634,5436.2%
COBDENhouse$410,549$428,760$388,514-5.4%
COBRAMhouse$415,313$419,660$418,4250.7%
COBRAMunit$293,573$299,669$321,6869.6%
COBURGhouse$1,300,807$1,197,563$1,183,620-9.0%
COBURGunit$638,916$583,371$581,871-8.9%
COBURG NORTHhouse$1,062,049$990,035$959,044-9.7%
COBURG NORTHunit$708,287$658,122$640,265-9.6%
COHUNAhouse$317,326$361,584$355,27412.0%
COLACunit$484,084$422,594$400,409-17.3%
COLAChouse$489,572$499,024$476,339-2.7%
COLDSTREAMhouse$845,328$816,308$802,034-5.1%
COLERAINEhouse$223,373$263,463$252,05812.8%
COLLINGWOODunit$719,135$667,666$678,317-5.7%
COLLINGWOODhouse$1,316,822$1,287,575$1,262,071-4.2%
COOLAROOhouse$540,577$524,840$508,262-6.0%
CORINELLAhouse$696,163$762,227$720,3103.5%
CORIOunit$450,555$448,317$435,639-3.3%
CORIOhouse$503,022$499,829$494,593-1.7%
CORONET BAYhouse$571,039$606,580$582,2802.0%
CORRYONGhouse$335,649$317,542$325,049-3.2%
COWESunit$577,344$659,153$576,337-0.2%
COWEShouse$795,998$828,606$806,4621.3%
CRAIGIEBURNunit$455,882$443,010$449,965-1.3%
CRAIGIEBURNhouse$651,324$660,692$648,873-0.4%
CRANBOURNEhouse$657,368$651,035$641,408-2.4%
CRANBOURNEunit$475,680$472,076$470,391-1.1%
CRANBOURNE EASTunit$560,569$542,418$555,653-0.9%
CRANBOURNE EASThouse$716,815$732,354$719,9310.4%
CRANBOURNE NORTHhouse$710,648$714,370$704,474-0.9%
CRANBOURNE SOUTHhouse$787,953$825,228$823,6714.5%
CRANBOURNE WESTunit$632,922$573,061$594,207-6.1%
CRANBOURNE WESThouse$671,035$675,548$672,0410.1%
CREMORNEunit$790,444$724,441$727,335-8.0%
CREMORNEhouse$1,648,293$1,554,935$1,532,187-7.0%
CRESWICKhouse$570,500$595,109$565,970-0.8%
CRIB POINThouse$859,773$822,815$787,496-8.4%
CROYDONhouse$951,127$903,535$889,311-6.5%
CROYDONunit$682,987$646,898$644,982-5.6%
CROYDON HILLShouse$1,097,236$1,059,912$1,019,269-7.1%
CROYDON NORTHhouse$1,101,846$1,045,033$1,015,608-7.8%
CROYDON NORTHunit$726,894$699,070$706,103-2.9%
CROYDON SOUTHhouse$929,851$859,022$840,497-9.6%
CURLEWIShouse$752,936$741,871$721,474-4.2%
DALLAShouse$552,442$530,959$515,282-6.7%
DALYSTONhouse$584,644$633,511$576,894-1.3%
DANDENONGhouse$763,579$718,953$710,327-7.0%
DANDENONGunit$466,277$448,322$440,416-5.5%
DANDENONG NORTHhouse$765,995$724,874$709,418-7.4%
DANDENONG NORTHunit$547,330$543,773$523,939-4.3%
DARLEYhouse$701,009$727,877$691,781-1.3%
DAYLESFORDhouse$885,488$895,109$894,4921.0%
DEANSIDEhouse$576,857$693,231$646,96612.2%
DEEPDENEhouse$3,331,790$3,312,208$3,215,630-3.5%
DEER PARKhouse$663,324$638,593$633,585-4.5%
DEER PARKunit$526,809$510,412$517,205-1.8%
DELACOMBEhouse$572,081$585,841$575,4280.6%
DELAHEYhouse$661,557$658,809$653,663-1.2%
DENNINGTONhouse$567,969$588,886$572,7240.8%
DEVON MEADOWShouse$1,368,267$1,427,247$1,381,8981.0%
DIAMOND CREEKhouse$1,069,400$1,036,525$1,013,087-5.3%
DIGGERS RESThouse$646,270$673,739$642,900-0.5%
DIMBOOLAhouse$246,713$263,471$266,6378.1%
DINGLEY VILLAGEunit$785,387$738,638$735,712-6.3%
DINGLEY VILLAGEhouse$1,074,605$1,033,404$1,017,250-5.3%
DOCKLANDShouse$1,808,319$1,622,951$1,546,849-14.5%
DOCKLANDSunit$600,479$589,742$592,674-1.3%
DONALDhouse$242,568$249,916$249,9233.0%
DONCASTERunit$697,342$627,740$610,565-12.4%
DONCASTERhouse$1,533,582$1,459,248$1,455,986-5.1%
DONCASTER EASTunit$904,764$858,647$861,407-4.8%
DONCASTER EASThouse$1,491,324$1,453,744$1,443,716-3.2%
DONNYBROOKhouse$680,447$682,136$656,979-3.4%
DONVALEunit$849,664$821,158$803,288-5.5%
DONVALEhouse$1,549,427$1,487,755$1,474,841-4.8%
DOREENhouse$775,180$753,788$744,295-4.0%
DOVETONhouse$602,583$584,854$579,308-3.9%
DOVETONunit$530,197$520,996$513,128-3.2%
DROMANAunit$933,430$796,078$867,876-7.0%
DROMANAhouse$1,133,440$1,095,066$1,081,860-4.6%
DROUINhouse$642,155$665,159$637,243-0.8%
DROUINunit$451,350$438,812$459,3051.8%
DRYSDALEhouse$885,589$884,032$864,189-2.4%
DUNOLLYhouse$373,866$380,663$379,4681.5%
EAGLE POINThouse$574,970$623,665$592,8023.1%
EAGLEHAWKhouse$481,791$503,985$503,2554.5%
EAGLEMONThouse$2,370,244$2,319,203$2,262,001-4.6%
EAST BAIRNSDALEhouse$380,965$399,383$400,1765.0%
EAST BENDIGOhouse$553,082$589,621$570,9813.2%
EAST GEELONGhouse$921,341$916,495$888,187-3.6%
EAST MELBOURNEunit$929,183$871,006$832,223-10.4%
EAST MELBOURNEhouse$3,260,743$3,194,962$3,281,0090.6%
EAST WARBURTONhouse$729,142$677,724$666,294-8.6%
EASTWOODhouse$596,959$627,315$627,1305.1%
ECHUCAhouse$548,832$585,906$574,1784.6%
ECHUCAunit$375,209$407,818$437,80316.7%
EDEN PARKhouse$1,243,486$1,210,781$1,179,818-5.1%
EDENHOPEhouse$249,201$281,099$266,4396.9%
EDITHVALEunit$872,855$821,408$796,314-8.8%
EDITHVALEhouse$1,245,352$1,240,115$1,238,952-0.5%
EILDONhouse$401,291$418,601$409,4792.0%
ELLIMINYThouse$643,444$695,182$666,1183.5%
ELMOREhouse$441,345$422,863$432,853-1.9%
ELSTERNWICKhouse$2,305,113$2,222,610$2,141,721-7.1%
ELSTERNWICKunit$707,038$668,774$686,737-2.9%
ELTHAMhouse$1,291,897$1,208,350$1,194,808-7.5%
ELTHAMunit$833,526$792,526$790,235-5.2%
ELTHAM NORTHhouse$1,274,938$1,205,134$1,180,952-7.4%
ELWOODunit$766,474$702,994$703,705-8.2%
ELWOODhouse$2,324,765$2,265,109$2,163,982-6.9%
EMERALDhouse$975,063$973,708$953,313-2.2%
ENDEAVOUR HILLSunit$630,922$613,723$599,349-5.0%
ENDEAVOUR HILLShouse$796,824$787,683$775,843-2.6%
EPPINGhouse$697,250$658,046$664,833-4.6%
EPPINGunit$498,295$473,126$480,718-3.5%
EPSOMhouse$558,349$589,773$577,4733.4%
ESSENDONhouse$1,831,624$1,740,335$1,729,187-5.6%
ESSENDONunit$600,343$563,438$587,837-2.1%
ESSENDON NORTHunit$475,135$444,251$424,778-10.6%
ESSENDON NORTHhouse$1,427,715$1,336,536$1,283,821-10.1%
EUMEMMERRINGhouse$668,003$662,493$653,680-2.1%
EUROAhouse$570,250$560,830$555,898-2.5%
EYNESBURYhouse$655,254$706,411$682,2104.1%
FAIRFIELDunit$652,210$592,523$581,802-10.8%
FAIRFIELDhouse$1,778,339$1,752,424$1,716,863-3.5%
FAWKNERhouse$858,486$785,052$760,982-11.4%
FAWKNERunit$610,516$576,399$567,969-7.0%
FERNTREE GULLYhouse$927,969$871,033$850,622-8.3%
FERNTREE GULLYunit$702,951$666,414$672,472-4.3%
FERNY CREEKhouse$1,112,853$1,070,862$1,049,752-5.7%
FITZROYunit$836,351$749,420$794,079-5.1%
FITZROYhouse$1,638,636$1,624,915$1,578,340-3.7%
FITZROY NORTHunit$832,375$727,596$699,502-16.0%
FITZROY NORTHhouse$1,847,040$1,717,668$1,680,547-9.0%
FLAMINGO BEACHhouse$317,035$502,247$468,83247.9%
FLEMINGTONhouse$1,325,905$1,210,662$1,158,692-12.6%
FLEMINGTONunit$563,490$457,891$492,846-12.5%
FLINDERShouse$3,124,600$3,410,680$3,523,66812.8%
FLORA HILLhouse$526,092$547,096$543,6583.3%
FOOTSCRAYhouse$1,080,529$1,014,902$983,206-9.0%
FOOTSCRAYunit$511,169$481,621$482,945-5.5%
FOREST HILLhouse$1,229,488$1,112,818$1,120,233-8.9%
FOREST HILLunit$796,069$714,537$727,417-8.6%
FOSTERhouse$702,699$674,442$681,261-3.1%
FRANKSTONhouse$802,664$749,890$742,394-7.5%
FRANKSTONunit$551,998$537,313$535,510-3.0%
FRANKSTON NORTHhouse$616,665$579,447$573,281-7.0%
FRANKSTON SOUTHunit$724,663$670,207$709,174-2.1%
FRANKSTON SOUTHhouse$1,153,449$1,144,425$1,130,126-2.0%
FRASER RISEhouse$682,657$758,414$710,5214.1%
FYANSFORDhouse$873,550$923,206$888,8131.7%
GARFIELDhouse$770,221$784,047$781,3791.4%
GEELONGunit$711,377$800,866$669,814-5.8%
GEELONGhouse$1,057,946$1,061,694$1,000,161-5.5%
GEELONG WESTunit$630,836$672,961$600,886-4.7%
GEELONG WESThouse$959,112$967,228$918,047-4.3%
GEMBROOKhouse$1,005,232$1,024,454$1,014,9661.0%
GISBORNEhouse$1,051,985$1,120,819$1,092,7113.9%
GISBORNEunit$611,338$594,581$648,1986.0%
GLADSTONE PARKhouse$748,386$722,761$701,241-6.3%
GLEN HUNTLYhouse$1,754,628$1,594,079$1,554,186-11.4%
GLEN HUNTLYunit$676,967$619,254$605,128-10.6%
GLEN IRISunit$768,836$722,920$729,292-5.1%
GLEN IRISunit$768,836$722,920$729,292-5.1%
GLEN IRIShouse$2,469,785$2,313,702$2,356,378-4.6%
GLEN IRIShouse$2,469,785$2,313,702$2,356,378-4.6%
GLEN WAVERLEYunit$944,890$900,096$890,312-5.8%
GLEN WAVERLEYhouse$1,582,924$1,533,629$1,506,192-4.8%
GLENROYunit$608,239$570,187$566,068-6.9%
GLENROYhouse$873,311$838,396$815,848-6.6%
GLOMAR BEACHhouse$325,654$481,746$453,63839.3%
GOLDEN BEACHhouse$299,834$497,937$434,57644.9%
GOLDEN POINThouse$524,067$539,762$524,7270.1%
GOLDEN SQUAREhouse$517,598$547,248$540,1624.4%
GOLDEN SQUAREunit$385,469$437,379$423,7019.9%
GOWANBRAEhouse$932,440$906,184$890,386-4.5%
GRANTVILLEhouse$617,902$665,634$628,2871.7%
GREENSBOROUGHhouse$1,072,132$991,798$983,778-8.2%
GREENSBOROUGHunit$759,274$708,283$702,117-7.5%
GREENVALEhouse$859,178$905,298$865,0870.7%
GROVEDALEunit$564,065$532,462$548,380-2.8%
GROVEDALEhouse$700,683$702,318$686,123-2.1%
HADFIELDhouse$914,940$860,766$843,749-7.8%
HADFIELDunit$609,958$577,374$572,478-6.1%
HALLAMhouse$721,511$709,902$700,155-3.0%
HALLAMunit$546,429$534,600$535,053-2.1%
HAMILTONhouse$413,896$420,274$419,3011.3%
HAMILTONunit$292,061$320,431$328,10712.3%
HAMLYN HEIGHTShouse$766,520$766,387$746,038-2.7%
HAMLYN HEIGHTSunit$572,147$639,063$572,9450.1%
HAMPTONunit$1,057,375$995,613$978,371-7.5%
HAMPTONhouse$2,441,450$2,382,102$2,348,256-3.8%
HAMPTON EASTunit$827,587$747,531$785,740-5.1%
HAMPTON EASThouse$1,574,929$1,514,776$1,495,295-5.1%
HAMPTON PARKunit$525,608$506,834$509,848-3.0%
HAMPTON PARKhouse$652,333$645,172$637,131-2.3%
HARCOURThouse$771,209$780,366$753,499-2.3%
HARKNESShouse$577,253$593,496$588,5812.0%
HASTINGShouse$790,447$746,690$717,303-9.3%
HASTINGSunit$575,084$558,802$575,3450.0%
HAVENhouse$672,034$743,015$735,8329.5%
HAWTHORNunit$658,868$611,561$610,650-7.3%
HAWTHORNhouse$2,749,318$2,630,024$2,577,860-6.2%
HAWTHORN EASThouse$2,573,916$2,465,998$2,411,571-6.3%
HAWTHORN EASTunit$687,784$628,397$647,741-5.8%
HAZELWOOD NORTHhouse$841,395$876,239$832,122-1.1%
HEALESVILLEunit$644,168$646,450$598,932-7.0%
HEALESVILLEhouse$896,361$880,900$843,805-5.9%
HEATHCOTEhouse$588,388$577,648$573,263-2.6%
HEATHERTONhouse$1,212,576$1,126,824$1,121,418-7.5%
HEATHMONThouse$1,118,078$1,048,068$1,020,575-8.7%
HEATHMONTunit$771,116$743,416$752,502-2.4%
HEIDELBERGunit$765,646$702,752$673,520-12.0%
HEIDELBERGhouse$1,497,718$1,384,878$1,357,091-9.4%
HEIDELBERG HEIGHTShouse$1,030,781$932,575$933,159-9.5%
HEIDELBERG HEIGHTSunit$763,069$705,849$696,713-8.7%
HEIDELBERG WESThouse$878,222$796,030$795,668-9.4%
HEIDELBERG WESTunit$700,634$642,653$645,052-7.9%
HERNE HILLunit$433,473$459,740$402,651-7.1%
HERNE HILLhouse$755,598$762,126$743,620-1.6%
HEYFIELDhouse$422,254$441,313$421,293-0.2%
HEYWOODhouse$314,978$354,459$333,3195.8%
HIGHETTunit$805,420$739,885$724,825-10.0%
HIGHETThouse$1,573,678$1,464,650$1,436,919-8.7%
HIGHTONunit$580,620$565,579$559,744-3.6%
HIGHTONhouse$946,482$954,925$921,863-2.6%
HILLSIDEhouse$778,676$787,142$782,6430.5%
HOPETOUNhouse$187,995$209,148$193,9423.2%
HOPPERS CROSSINGhouse$621,402$614,655$606,641-2.4%
HOPPERS CROSSINGunit$446,286$438,801$439,136-1.6%
HORSHAMhouse$401,691$411,150$406,2961.1%
HORSHAMunit$315,857$362,354$330,8064.7%
HOTHAM HEIGHTSunit$447,850$484,111$407,175-9.1%
HUGHESDALEunit$802,108$725,429$725,638-9.5%
HUGHESDALEhouse$1,612,220$1,462,104$1,486,596-7.8%
HUNTINGDALEhouse$1,279,207$1,204,694$1,192,540-6.8%
HUNTLYhouse$559,830$589,855$578,7703.4%
HURSTBRIDGEhouse$1,026,138$996,132$975,465-4.9%
INDENTED HEADhouse$854,623$862,015$854,4840.0%
INVERLOCHhouse$995,167$1,030,330$1,000,7390.6%
INVERMAY PARKhouse$717,732$718,985$718,0690.0%
IRONBARKhouse$528,366$550,482$551,6064.4%
IRYMPLEhouse$480,836$550,480$528,2419.9%
IVANHOEunit$850,086$751,249$746,403-12.2%
IVANHOEhouse$1,916,983$1,788,980$1,749,797-8.7%
IVANHOE EASThouse$2,306,971$2,249,397$2,227,468-3.4%
JACANAhouse$643,608$607,130$597,598-7.1%
JACKASS FLAThouse$534,060$570,738$556,4954.2%
JAN JUChouse$1,524,753$1,514,276$1,488,251-2.4%
JUNCTION VILLAGEhouse$641,641$681,459$642,4470.1%
JUNORTOUNhouse$854,651$924,196$889,3064.1%
KALIMNAhouse$502,078$577,744$546,3488.8%
KALKALLOhouse$648,058$674,919$655,4891.1%
KALLISTAhouse$1,031,762$971,405$976,685-5.3%
KALORAMAhouse$940,629$913,926$902,871-4.0%
KANGAROO FLAThouse$505,181$531,229$528,4794.6%
KANGAROO FLATunit$384,577$448,328$428,58611.4%
KANIVAhouse$226,885$236,285$219,854-3.1%
KEALBAhouse$710,923$697,765$681,559-4.1%
KEILORhouse$1,173,645$1,113,908$1,078,746-8.1%
KEILOR DOWNShouse$821,290$793,278$776,073-5.5%
KEILOR EASThouse$1,038,707$998,808$978,840-5.8%
KEILOR EASTunit$734,311$706,953$702,335-4.4%
KEILOR LODGEhouse$913,480$911,889$896,738-1.8%
KEILOR PARKhouse$923,348$889,164$857,519-7.1%
KENNINGTONhouse$573,416$602,154$590,8593.0%
KENNINGTONunit$385,232$447,716$439,42614.1%
KENSINGTONunit$621,885$555,194$541,576-12.9%
KENSINGTONhouse$1,330,364$1,239,101$1,196,456-10.1%
KERANGhouse$239,944$295,206$285,41018.9%
KEWunit$910,677$850,549$850,342-6.6%
KEWhouse$2,615,233$2,596,378$2,554,037-2.3%
KEW EASTunit$1,026,248$963,814$973,830-5.1%
KEW EASThouse$2,167,883$2,123,255$2,102,093-3.0%
KEYSBOROUGHunit$684,598$592,900$629,946-8.0%
KEYSBOROUGHhouse$928,874$876,284$876,072-5.7%
KIALLAhouse$644,353$659,446$657,2152.0%
KILLARAhouse$610,607$630,555$632,3463.6%
KILMOREhouse$650,415$659,488$626,966-3.6%
KILMOREunit$435,275$468,262$459,6425.6%
KILSYTHhouse$849,059$809,716$792,468-6.7%
KILSYTHunit$699,011$671,566$676,572-3.2%
KILSYTH SOUTHhouse$1,057,979$1,026,614$986,062-6.8%
KINGLAKEhouse$933,735$913,718$925,755-0.9%
KINGLAKE WESThouse$1,000,893$1,033,717$1,010,9661.0%
KINGS PARKhouse$609,900$602,638$597,318-2.1%
KINGSBURYunit$610,239$550,103$541,057-11.3%
KINGSBURYhouse$857,436$790,317$790,357-7.8%
KINGSVILLEhouse$1,281,643$1,181,298$1,157,045-9.7%
KINGSVILLEunit$565,992$523,492$532,574-5.9%
KNOXFIELDhouse$999,742$959,456$947,970-5.2%
KNOXFIELDunit$784,145$754,644$749,944-4.4%
KOO WEE RUPhouse$742,644$747,023$735,660-0.9%
KOONDROOKhouse$336,491$365,953$366,1128.8%
KOROIThouse$581,211$618,665$589,4591.4%
KORUMBURRAhouse$584,801$630,149$609,9814.3%
KURUNJANGhouse$536,322$564,863$547,0422.0%
KYABRAMhouse$421,581$436,702$436,0493.4%
KYNETONhouse$901,253$897,956$916,6871.7%
LAKE GARDENShouse$775,811$774,349$777,4600.2%
LAKE TYERS BEACHhouse$514,569$625,682$588,16514.3%
LAKE WENDOUREEhouse$1,181,854$1,233,805$1,224,2213.6%
LAKES ENTRANCEhouse$483,307$571,485$520,1577.6%
LAKES ENTRANCEunit$337,074$476,598$484,14343.6%
LALORhouse$724,843$686,637$672,506-7.2%
LALORunit$530,976$517,993$513,191-3.3%
LANCEFIELDhouse$839,586$900,813$828,078-1.4%
LANG LANGhouse$696,918$725,800$702,6540.8%
LANGWARRINhouse$869,991$846,890$840,256-3.4%
LANGWARRINunit$585,056$584,209$582,901-0.4%
LARAhouse$726,414$726,142$713,686-1.8%
LARAunit$473,577$486,573$492,1443.9%
LAUNCHING PLACEhouse$876,901$800,546$780,514-11.0%
LAVERTONunit$541,782$516,018$511,614-5.6%
LAVERTONhouse$644,102$618,939$608,387-5.5%
LENEVAhouse$609,945$649,561$637,2424.5%
LEONGATHAhouse$584,156$635,476$603,8973.4%
LEOPOLDhouse$704,300$717,360$703,044-0.2%
LETHBRIDGEhouse$833,005$864,390$864,5183.8%
LILYDALEunit$644,631$611,576$596,317-7.5%
LILYDALEhouse$919,148$889,306$875,207-4.8%
LONG GULLYhouse$415,305$439,158$439,2985.8%
LONGFORDhouse$705,443$771,768$746,8445.9%
LONGWARRYhouse$629,584$629,268$622,739-1.1%
LORNEunit$1,268,275$1,270,397$1,213,826-4.3%
LORNEhouse$2,041,860$2,026,352$2,002,226-1.9%
LOVELY BANKShouse$762,877$790,132$769,2100.8%
LOWER PLENTYunit$733,092$678,889$674,163-8.0%
LOWER PLENTYhouse$1,433,193$1,388,622$1,375,113-4.1%
LUCAShouse$625,525$667,949$631,9281.0%
LUCKNOWhouse$505,168$524,207$518,9552.7%
LYNBROOKhouse$804,695$819,593$810,3210.7%
LYNDHURSThouse$856,963$891,658$874,0312.0%
LYSTERFIELDhouse$1,267,558$1,272,705$1,242,138-2.0%
MACEDONhouse$1,233,843$1,227,034$1,192,111-3.4%
MACLEODhouse$1,191,562$1,088,489$1,054,124-11.5%
MACLEODunit$774,153$737,297$726,052-6.2%
MADDINGLEYhouse$653,182$666,568$625,378-4.3%
MAFFRAhouse$456,415$462,578$459,8290.7%
MAIDEN GULLYhouse$786,978$822,538$798,2101.4%
MAIDSTONEhouse$972,955$929,942$900,188-7.5%
MAIDSTONEunit$701,273$675,573$657,205-6.3%
MALDONhouse$735,994$742,001$736,4510.1%
MALVERNunit$815,488$745,703$750,282-8.0%
MALVERNhouse$2,988,891$2,873,312$2,871,244-3.9%
MALVERN EASTunit$743,751$649,944$691,879-7.0%
MALVERN EASThouse$2,186,327$1,995,297$2,047,798-6.3%
MAMBOURINhouse$578,853$621,201$593,0522.5%
MANIFOLD HEIGHTShouse$1,037,723$1,050,718$1,021,330-1.6%
MANOR LAKEShouse$632,188$657,998$645,7972.2%
MANSFIELDhouse$861,680$828,294$811,806-5.8%
MARIBYRNONGunit$567,278$531,515$521,775-8.0%
MARIBYRNONGhouse$1,256,488$1,208,513$1,173,321-6.6%
MARONGhouse$707,696$653,697$646,429-8.7%
MARSHALLhouse$684,448$691,513$689,9570.8%
MARYBOROUGHhouse$383,309$398,883$393,4392.6%
MARYBOROUGHunit$321,646$352,583$334,5484.0%
MCCRAEhouse$1,369,936$1,311,094$1,276,248-6.8%
MCKINNONunit$910,081$817,178$817,437-10.2%
MCKINNONhouse$1,918,346$1,833,184$1,806,333-5.8%
MEADOW HEIGHTShouse$578,024$565,854$552,981-4.3%
MEADOW HEIGHTSunit$470,636$469,049$463,402-1.5%
MELBOURNEhouse$1,360,076$1,314,173$1,241,188-8.7%
MELBOURNEunit$580,098$535,838$533,948-8.0%
MELBOURNEunit$580,098$535,838$533,948-8.0%
MELTONhouse$473,203$485,419$474,9520.4%
MELTONunit$362,322$369,135$379,0504.6%
MELTON SOUTHunit$351,448$352,237$356,2851.4%
MELTON SOUTHhouse$485,951$507,290$494,8651.8%
MELTON WESThouse$539,775$554,853$557,0613.2%
MENTONEunit$771,010$701,189$686,495-11.0%
MENTONEhouse$1,495,126$1,379,933$1,384,286-7.4%
MERBEINhouse$291,637$321,008$302,8343.8%
MERNDAhouse$710,232$678,902$685,415-3.5%
MERNDAunit$476,272$442,544$506,2436.3%
MICKLEHAMhouse$675,047$704,520$682,9471.2%
MIDDLE PARKunit$1,109,354$1,023,619$990,917-10.7%
MIDDLE PARKhouse$2,959,940$2,883,744$2,779,628-6.1%
MILDURAhouse$418,483$433,931$424,5891.5%
MILDURAunit$259,874$328,127$294,69413.4%
MILL PARKhouse$798,164$748,806$746,454-6.5%
MILL PARKunit$524,424$498,820$509,031-2.9%
MILLGROVEhouse$611,738$590,599$568,014-7.1%
MINERS RESThouse$622,486$636,030$604,990-2.8%
MIRBOO NORTHhouse$593,921$641,583$619,6504.3%
MITCHAMhouse$1,246,598$1,160,827$1,135,696-8.9%
MITCHAMunit$814,857$769,225$779,243-4.4%
MOEunit$289,289$275,242$298,6123.2%
MOEhouse$358,215$370,284$370,6923.5%
MONBULKhouse$925,905$884,515$867,876-6.3%
MONT ALBERThouse$2,267,301$2,197,565$2,097,541-7.5%
MONT ALBERTunit$841,864$798,559$792,165-5.9%
MONT ALBERT NORTHhouse$1,692,816$1,588,650$1,583,008-6.5%
MONT ALBERT NORTHunit$1,170,704$1,126,229$1,139,810-2.6%
MONTMORENCYhouse$1,146,777$1,085,302$1,068,721-6.8%
MONTMORENCYunit$857,992$834,042$817,495-4.7%
MONTROSEhouse$958,808$923,177$907,280-5.4%
MOOLAPhouse$1,013,805$1,132,408$997,623-1.6%
MOONEE PONDShouse$1,620,691$1,527,630$1,477,747-8.8%
MOONEE PONDSunit$616,605$567,463$572,221-7.2%
MOORABBINhouse$1,407,522$1,299,257$1,294,423-8.0%
MOORABBINunit$781,746$723,460$722,007-7.6%
MOOROODUChouse$2,255,299$2,469,269$2,233,486-1.0%
MOOROOLBARKhouse$892,957$853,155$834,414-6.6%
MOOROOLBARKunit$661,476$631,953$634,229-4.1%
MOOROOPNAhouse$382,742$399,531$396,8103.7%
MOOROOPNAunit$279,366$360,706$324,23816.1%
MORDIALLOCunit$764,563$710,920$683,609-10.6%
MORDIALLOChouse$1,382,402$1,324,148$1,322,678-4.3%
MORNINGTONhouse$1,226,273$1,118,651$1,143,000-6.8%
MORNINGTONunit$847,667$746,797$797,933-5.9%
MORTLAKEhouse$353,931$375,384$361,2642.1%
MORWELLhouse$331,678$349,834$344,9814.0%
MORWELLunit$276,381$311,674$333,11920.5%
MOUNT BEAUTYhouse$499,231$553,153$558,11211.8%
MOUNT CLEARhouse$555,759$576,448$562,9451.3%
MOUNT DANDENONGhouse$1,020,815$999,815$962,333-5.7%
MOUNT DUNEEDhouse$750,316$804,586$763,5131.8%
MOUNT ELIZAunit$822,691$879,149$803,858-2.3%
MOUNT ELIZAhouse$1,697,439$1,719,333$1,718,2931.2%
MOUNT EVELYNhouse$906,450$865,752$856,121-5.6%
MOUNT HELENhouse$670,164$704,499$703,4555.0%
MOUNT MACEDONhouse$1,483,134$1,505,600$1,490,1420.5%
MOUNT MARTHAunit$915,716$841,250$853,960-6.7%
MOUNT MARTHAhouse$1,686,495$1,634,138$1,584,232-6.1%
MOUNT PLEASANThouse$510,681$530,236$514,7430.8%
MOUNT WAVERLEYhouse$1,546,446$1,499,864$1,478,273-4.4%
MOUNT WAVERLEYunit$1,061,857$1,031,077$1,038,400-2.2%
MULGRAVEhouse$1,010,729$982,374$967,027-4.3%
MULGRAVEunit$785,903$756,972$759,176-3.4%
MURCHISONhouse$457,866$492,780$490,6567.2%
MURRUMBEENAunit$627,948$573,987$562,205-10.5%
MURRUMBEENAhouse$1,721,690$1,580,896$1,614,547-6.2%
MURTOAhouse$230,748$251,534$241,7834.8%
MYRTLEFORDhouse$579,444$615,171$609,4935.2%
NAGAMBIEhouse$609,577$643,109$600,850-1.4%
NARRE WARRENhouse$750,097$735,927$723,786-3.5%
NARRE WARRENunit$523,452$516,916$515,592-1.5%
NARRE WARREN NORTHhouse$1,527,678$1,544,132$1,549,7201.4%
NARRE WARREN SOUTHhouse$814,812$811,866$802,278-1.5%
NATHALIAhouse$405,697$403,426$391,907-3.4%
NEERIM SOUTHhouse$757,094$768,416$737,943-2.5%
NEW GISBORNEhouse$1,072,882$1,151,929$1,085,3611.2%
NEWBOROUGHhouse$403,950$420,952$419,2563.8%
NEWCOMBunit$562,214$522,938$497,302-11.5%
NEWCOMBhouse$630,750$621,519$605,038-4.1%
NEWINGTONhouse$733,092$725,013$744,0251.5%
NEWLANDS ARMhouse$593,916$639,186$627,1325.6%
NEWPORThouse$1,356,099$1,220,136$1,202,309-11.3%
NEWPORTunit$806,137$787,277$766,961-4.9%
NEWTOWNunit$663,018$706,896$614,574-7.3%
NEWTOWNhouse$1,170,278$1,202,540$1,151,784-1.6%
NHILLhouse$242,143$253,063$252,0474.1%
NICHOLS POINThouse$681,000$764,556$787,18615.6%
NIDDRIEhouse$1,293,659$1,233,246$1,213,313-6.2%
NIDDRIEunit$791,422$776,839$760,403-3.9%
NOBLE PARKhouse$807,057$741,905$729,712-9.6%
NOBLE PARKunit$540,834$529,820$526,371-2.7%
NOBLE PARK NORTHhouse$779,299$725,621$719,051-7.7%
NORLANEunit$478,718$474,608$449,088-6.2%
NORLANEhouse$481,436$481,151$477,241-0.9%
NORTH BENDIGOhouse$485,217$510,377$501,6073.4%
NORTH BENDIGOunit$423,426$493,394$447,0535.6%
NORTH GEELONGhouse$670,782$678,768$661,002-1.5%
NORTH MELBOURNEunit$632,580$568,044$567,178-10.3%
NORTH MELBOURNEhouse$1,393,039$1,340,695$1,322,780-5.0%
NORTH WARRANDYTEhouse$1,487,502$1,412,053$1,382,561-7.1%
NORTH WONTHAGGIhouse$635,128$647,987$612,226-3.6%
NORTHCOTEunit$684,386$630,739$634,167-7.3%
NORTHCOTEhouse$1,794,433$1,703,847$1,678,392-6.5%
NOTTING HILLunit$466,479$426,964$428,672-8.1%
NOTTING HILLhouse$1,168,542$1,113,672$1,085,623-7.1%
NUMURKAHhouse$398,280$407,542$401,5530.8%
NUNAWADINGhouse$1,247,579$1,156,410$1,142,002-8.5%
NUNAWADINGunit$772,156$742,344$726,245-5.9%
NYORAhouse$955,741$1,004,832$973,8521.9%
OAK PARKunit$706,836$658,630$648,261-8.3%
OAK PARKhouse$1,139,945$1,089,318$1,059,987-7.0%
OAKLEIGHunit$700,051$641,368$635,099-9.3%
OAKLEIGHhouse$1,423,587$1,333,032$1,327,093-6.8%
OAKLEIGH EASThouse$1,283,007$1,158,046$1,156,202-9.9%
OAKLEIGH EASTunit$915,252$871,196$855,054-6.6%
OAKLEIGH SOUTHunit$795,692$742,739$729,285-8.3%
OAKLEIGH SOUTHhouse$1,217,552$1,107,671$1,123,901-7.7%
OCEAN GROVEunit$911,473$972,384$868,758-4.7%
OCEAN GROVEhouse$1,116,098$1,128,163$1,098,454-1.6%
OFFICERhouse$698,883$731,079$715,6652.4%
OFFICER SOUTHhouse$735,773$759,505$787,9917.1%
OLINDAhouse$1,070,834$1,018,691$1,013,888-5.3%
ORBOSThouse$384,834$396,218$371,265-3.5%
ORMONDunit$660,320$606,121$591,979-10.3%
ORMONDhouse$1,891,314$1,774,219$1,781,047-5.8%
OUYENhouse$190,939$202,321$184,140-3.6%
PAKENHAMhouse$647,825$658,997$643,971-0.6%
PAKENHAMunit$483,918$491,331$496,1642.5%
PARK ORCHARDShouse$2,007,909$1,948,936$1,891,110-5.8%
PARKDALEunit$860,315$805,973$778,509-9.5%
PARKDALEhouse$1,555,999$1,477,347$1,460,532-6.1%
PARKVILLEunit$659,570$585,981$575,969-12.7%
PARKVILLEhouse$2,151,419$2,079,907$2,005,497-6.8%
PASCOE VALEunit$696,288$652,249$641,250-7.9%
PASCOE VALEhouse$1,105,124$1,065,458$1,033,130-6.5%
PASCOE VALE SOUTHunit$716,728$662,175$643,181-10.3%
PASCOE VALE SOUTHhouse$1,285,713$1,191,940$1,193,792-7.1%
PATTERSON LAKESunit$665,523$645,485$637,165-4.3%
PATTERSON LAKEShouse$1,230,624$1,238,740$1,245,7201.2%
PAYNESVILLEhouse$531,288$582,474$554,4594.4%
PEARCEDALEhouse$1,123,823$1,074,125$1,078,160-4.1%
PLENTYhouse$1,654,381$1,672,567$1,564,624-5.4%
POINT COOKhouse$793,660$787,008$782,556-1.4%
POINT COOKunit$556,540$557,529$559,5480.5%
POINT LONSDALEhouse$1,525,547$1,620,410$1,509,952-1.0%
PORT FAIRYhouse$1,003,914$1,081,831$1,035,7273.2%
PORT MELBOURNEunit$916,952$852,471$838,749-8.5%
PORT MELBOURNEhouse$1,843,245$1,722,372$1,704,801-7.5%
PORTARLINGTONunit$671,613$746,519$658,071-2.0%
PORTARLINGTONhouse$910,001$966,574$948,6334.2%
PORTLANDunit$420,539$363,022$321,413-23.6%
PORTLANDhouse$431,078$453,039$431,5570.1%
PORTSEAhouse$3,630,236$3,717,600$3,471,273-4.4%
PRAHRANhouse$1,892,870$1,807,380$1,770,355-6.5%
PRAHRANunit$609,297$569,531$589,654-3.2%
PRESTONunit$672,038$600,675$576,144-14.3%
PRESTONhouse$1,286,595$1,149,066$1,141,356-11.3%
PRINCES HILLhouse$2,053,932$1,969,899$1,982,000-3.5%
QUARRY HILLhouse$578,080$598,076$604,6504.6%
QUEENSCLIFFhouse$1,550,213$1,673,026$1,525,727-1.6%
RAVENHALLunit$518,517$511,420$508,865-1.9%
RED CLIFFShouse$350,577$374,175$361,2493.0%
RED HILLhouse$2,650,302$2,436,891$2,542,034-4.1%
REDANunit$387,041$405,607$379,884-1.8%
REDANhouse$496,994$511,498$494,804-0.4%
RESEARCHhouse$1,587,649$1,543,094$1,521,232-4.2%
RESERVOIRhouse$991,704$923,520$898,455-9.4%
RESERVOIRunit$665,818$609,810$607,695-8.7%
RICHMONDunit$685,233$621,540$625,304-8.7%
RICHMONDhouse$1,576,461$1,481,487$1,477,990-6.2%
RIDDELLS CREEKhouse$1,080,833$1,185,998$1,120,7573.7%
RINGWOODhouse$1,062,082$1,013,418$982,299-7.5%
RINGWOODunit$659,276$620,852$619,397-6.0%
RINGWOOD EASThouse$1,070,879$995,557$967,808-9.6%
RINGWOOD EASTunit$716,778$683,117$680,531-5.1%
RINGWOOD NORTHhouse$1,182,729$1,134,160$1,110,740-6.1%
RIPPONLEAunit$621,535$590,031$585,265-5.8%
ROBINVALEhouse$334,870$349,098$338,5971.1%
ROCHESTERhouse$382,454$434,631$425,78611.3%
ROCKBANKhouse$544,323$668,994$610,72812.2%
ROMSEYhouse$843,061$930,782$867,4202.9%
ROSANNAhouse$1,381,229$1,258,892$1,247,743-9.7%
ROSANNAunit$864,164$820,840$803,099-7.1%
ROSEBUDhouse$929,140$857,140$846,463-8.9%
ROSEBUDunit$769,942$741,223$722,718-6.1%
ROSEDALEhouse$446,566$485,645$476,3626.7%
ROWVILLEunit$716,274$676,916$663,274-7.4%
ROWVILLEhouse$1,058,445$1,044,128$1,017,106-3.9%
ROXBURGH PARKhouse$651,870$651,581$642,436-1.4%
RUSHWORTHhouse$372,418$366,141$368,749-1.0%
RUTHERGLENhouse$514,335$528,661$508,964-1.0%
RYEhouse$1,154,304$1,132,862$1,104,020-4.4%
RYEunit$913,151$945,486$879,100-3.7%
SAFETY BEACHhouse$1,262,146$1,168,905$1,155,032-8.5%
SAFETY BEACHunit$910,690$862,474$902,394-0.9%
SALEhouse$468,623$510,305$504,0817.6%
SALEunit$301,857$344,341$344,08714.0%
SAN REMOhouse$827,725$941,864$889,1237.4%
SANDHURSThouse$1,020,549$987,414$995,936-2.4%
SANDRINGHAMunit$872,564$809,932$800,786-8.2%
SANDRINGHAMhouse$2,288,099$2,273,644$2,196,077-4.0%
SCORESBYhouse$985,901$961,745$938,194-4.8%
SEABROOKhouse$775,507$760,716$748,792-3.4%
SEAFORDhouse$907,693$865,856$852,097-6.1%
SEAFORDunit$642,170$609,141$607,012-5.5%
SEAHOLMEhouse$1,291,945$1,203,059$1,177,173-8.9%
SEBASTOPOLunit$376,257$392,758$360,155-4.3%
SEBASTOPOLhouse$447,605$464,607$448,0680.1%
SEDDONhouse$1,269,271$1,157,714$1,153,235-9.1%
SEDDONunit$594,561$559,090$549,138-7.6%
SELBYhouse$937,916$903,349$875,000-6.7%
SEVILLEhouse$920,564$888,414$876,261-4.8%
SEYMOURhouse$511,983$501,342$493,362-3.6%
SHEPPARTONhouse$421,097$444,141$445,2075.7%
SHEPPARTONunit$319,442$349,258$363,52913.8%
SHEPPARTON NORTHhouse$612,370$646,903$619,8961.2%
SILVERLEAVEShouse$1,048,663$1,093,176$1,059,8541.1%
SKYEhouse$790,079$773,059$769,827-2.6%
SMITHS BEACHhouse$931,897$953,978$947,2111.6%
SMYTHES CREEKhouse$851,949$874,482$869,1302.0%
SOLDIERS HILLhouse$676,270$681,094$668,280-1.2%
SOMERShouse$1,695,353$1,627,320$1,627,131-4.0%
SOMERVILLEhouse$927,453$890,745$872,818-5.9%
SOMERVILLEunit$608,266$597,715$618,3211.7%
SORRENTOhouse$2,302,766$2,205,624$2,226,776-3.3%
SOUTH GEELONGhouse$901,076$894,848$845,846-6.1%
SOUTH KINGSVILLEhouse$1,200,982$1,094,496$1,081,268-10.0%
SOUTH MELBOURNEhouse$1,935,671$1,726,940$1,713,566-11.5%
SOUTH MELBOURNEunit$722,776$647,837$648,454-10.3%
SOUTH MORANGhouse$792,309$747,179$752,413-5.0%
SOUTH MORANGunit$532,328$503,282$508,666-4.4%
SOUTH YARRAunit$683,469$643,819$611,608-10.5%
SOUTH YARRAhouse$2,295,382$2,288,678$2,218,038-3.4%
SOUTHBANKunit$620,997$586,101$584,630-5.9%
SPOTSWOODhouse$1,274,581$1,174,059$1,132,201-11.2%
SPRING GULLYhouse$603,817$635,761$635,4975.2%
SPRINGVALEhouse$890,840$859,942$846,088-5.0%
SPRINGVALEunit$607,668$569,208$581,982-4.2%
SPRINGVALE SOUTHhouse$846,480$785,578$778,722-8.0%
SPRINGVALE SOUTHunit$579,387$569,776$557,609-3.8%
ST ALBANShouse$715,120$682,874$668,249-6.6%
ST ALBANSunit$510,644$513,234$493,781-3.3%
ST ALBANS PARKhouse$635,766$636,858$619,091-2.6%
ST ANDREWS BEACHhouse$1,659,857$1,685,842$1,693,4512.0%
ST ARNAUDhouse$290,552$297,237$292,9870.8%
ST HELENAhouse$1,176,784$1,100,101$1,094,342-7.0%
ST KILDAhouse$1,953,757$1,733,374$1,666,961-14.7%
ST KILDAunit$649,088$566,322$567,070-12.6%
ST KILDA EASThouse$2,053,098$1,930,546$1,888,240-8.0%
ST KILDA EASThouse$2,053,098$1,930,546$1,888,240-8.0%
ST KILDA EASTunit$649,654$601,423$604,839-6.9%
ST KILDA EASTunit$649,654$601,423$604,839-6.9%
ST KILDA WESTunit$732,639$645,566$638,381-12.9%
ST LEONARDShouse$753,673$785,404$764,6171.5%
STAWELLhouse$353,891$364,172$358,4891.3%
STRATFORDhouse$500,544$512,672$497,867-0.5%
STRATHDALEhouse$632,636$662,408$654,8473.5%
STRATHFIELDSAYEhouse$729,361$754,401$737,5451.1%
STRATHMERTONhouse$458,186$458,832$456,064-0.5%
STRATHMOREhouse$1,593,971$1,541,690$1,518,703-4.7%
STRATHMOREunit$833,665$785,515$794,499-4.7%
STRATHTULLOHhouse$607,317$647,720$633,6494.3%
SUNBURYunit$489,901$475,061$469,757-4.1%
SUNBURYhouse$688,078$715,199$686,801-0.2%
SUNSHINEhouse$903,837$849,335$842,190-6.8%
SUNSHINEunit$563,167$562,532$547,268-2.8%
SUNSHINE NORTHhouse$817,964$778,049$748,597-8.5%
SUNSHINE NORTHunit$580,882$578,851$564,901-2.8%
SUNSHINE WESThouse$786,635$735,837$723,307-8.1%
SUNSHINE WESTunit$581,548$575,942$553,054-4.9%
SURF BEACHhouse$818,191$876,210$839,5672.6%
SURREY HILLShouse$2,257,275$2,183,565$2,123,770-5.9%
SURREY HILLSunit$925,566$880,306$879,940-4.9%
SWAN HILLhouse$409,255$433,751$421,5873.0%
SWAN HILLunit$275,957$352,246$330,06719.6%
SYDENHAMunit$495,452$484,631$487,944-1.5%
SYDENHAMhouse$728,469$736,269$723,136-0.7%
TALLANGATTAhouse$479,494$455,430$459,972-4.1%
TARNEITunit$453,243$447,072$465,7432.8%
TARNEIThouse$631,211$670,926$655,6893.9%
TATURAhouse$503,177$530,523$516,6612.7%
TAYLORS HILLhouse$854,494$867,371$865,6881.3%
TAYLORS LAKEShouse$919,021$924,474$910,004-1.0%
TAYLORS LAKESunit$522,132$549,573$548,0285.0%
TECOMAhouse$927,997$871,761$849,644-8.4%
TEESDALEhouse$870,935$918,375$913,3104.9%
TEMPLESTOWEunit$858,414$821,162$813,558-5.2%
TEMPLESTOWEhouse$1,640,320$1,617,512$1,590,474-3.0%
TEMPLESTOWE LOWERhouse$1,399,299$1,344,161$1,330,338-4.9%
TEMPLESTOWE LOWERunit$943,813$890,527$898,488-4.8%
TERANGhouse$380,645$412,314$386,9701.7%
THE BASINhouse$926,852$865,425$841,618-9.2%
THOMASTOWNhouse$736,783$698,266$683,813-7.2%
THOMASTOWNunit$527,275$502,721$519,474-1.5%
THOMSONhouse$576,560$568,009$558,860-3.1%
THORNBURYunit$669,742$612,490$599,864-10.4%
THORNBURYhouse$1,539,438$1,414,452$1,424,923-7.4%
THORNHILL PARKhouse$557,700$647,247$603,1428.1%
TIMBOONhouse$541,829$595,329$523,119-3.5%
TONGALAhouse$365,252$381,053$371,5901.7%
TOORAKunit$1,148,444$1,097,888$1,115,000-2.9%
TOORAKhouse$4,921,849$5,140,315$5,153,4584.7%
TOOTGAROOKhouse$966,486$906,404$906,965-6.2%
TORQUAYunit$1,079,424$1,031,860$995,810-7.7%
TORQUAYhouse$1,317,624$1,311,011$1,290,286-2.1%
TRAFALGARhouse$576,451$608,908$582,5181.1%
TRARALGONhouse$471,989$503,314$490,3223.9%
TRARALGONunit$327,482$340,874$356,7368.9%
TRARALGON EASThouse$721,201$770,432$750,6754.1%
TRAVANCOREunit$384,059$335,656$331,617-13.7%
TRENTHAMhouse$918,201$978,063$967,4035.4%
TRUGANINAunit$504,732$498,989$500,746-0.8%
TRUGANINAhouse$647,241$673,257$660,8912.1%
TULLAMARINEhouse$780,870$746,346$727,875-6.8%
TULLAMARINEunit$561,177$539,283$530,922-5.4%
TYABBhouse$1,095,391$1,108,099$1,059,445-3.3%
UPPER FERNTREE GULLYhouse$920,070$875,089$847,973-7.8%
UPWEYhouse$946,649$901,920$870,679-8.0%
VENTNORhouse$948,933$961,997$934,748-1.5%
VENUS BAYhouse$595,481$640,238$611,9882.8%
VERMONThouse$1,274,122$1,192,565$1,173,114-7.9%
VERMONTunit$883,271$836,580$855,507-3.1%
VERMONT SOUTHhouse$1,473,640$1,383,536$1,379,647-6.4%
VERMONT SOUTHunit$814,935$780,747$772,896-5.2%
VIEWBANKhouse$1,238,013$1,139,605$1,124,143-9.2%
VIOLET TOWNhouse$524,952$508,667$506,070-3.6%
WAHGUNYAHhouse$509,974$545,269$543,4996.6%
WALLANhouse$620,160$644,724$634,2892.3%
WALLINGTONhouse$2,048,830$2,073,481$2,030,628-0.9%
WANDANA HEIGHTShouse$1,025,949$1,017,367$1,007,231-1.8%
WANDIN NORTHhouse$949,352$914,169$906,764-4.5%
WANDONGhouse$898,542$943,399$928,2303.3%
WANGARATTAunit$371,341$377,289$390,4835.2%
WANGARATTAhouse$496,015$532,037$522,9715.4%
WANTIRNAunit$741,242$699,340$698,904-5.7%
WANTIRNAhouse$1,118,914$1,067,989$1,058,834-5.4%
WANTIRNA SOUTHhouse$1,221,693$1,157,267$1,133,327-7.2%
WANTIRNA SOUTHunit$633,599$631,028$608,821-3.9%
WARBURTONhouse$734,116$711,392$683,517-6.9%
WARRACKNABEALhouse$228,299$244,585$236,7213.7%
WARRAGULunit$448,312$455,053$443,659-1.0%
WARRAGULhouse$669,424$692,563$662,979-1.0%
WARRANDYTEhouse$1,508,857$1,421,683$1,438,824-4.6%
WARRANWOODhouse$1,221,718$1,189,750$1,155,480-5.4%
WARRNAMBOOLunit$502,317$463,820$455,073-9.4%
WARRNAMBOOLhouse$589,358$620,705$598,3911.5%
WATERWAYShouse$1,526,624$1,479,707$1,463,674-4.1%
WATSONIAhouse$1,020,357$904,444$884,788-13.3%
WATSONIAunit$729,771$687,734$681,846-6.6%
WATSONIA NORTHhouse$997,697$883,874$883,458-11.5%
WATTLE GLENhouse$1,097,081$1,040,292$1,029,159-6.2%
WAURN PONDShouse$868,977$849,260$829,932-4.5%
WEDDERBURNhouse$272,191$325,364$298,9309.8%
WEIR VIEWShouse$568,227$588,129$572,5540.8%
WENDOUREEhouse$479,209$488,312$470,078-1.9%
WENDOUREEunit$396,090$407,147$409,5223.4%
WERRIBEEhouse$605,500$619,026$602,982-0.4%
WERRIBEEunit$432,000$428,314$439,9141.8%
WERRIBEE SOUTHhouse$817,970$977,143$857,7704.9%
WEST FOOTSCRAYhouse$1,085,266$1,041,396$1,020,674-6.0%
WEST FOOTSCRAYunit$559,826$555,927$528,135-5.7%
WEST MELBOURNEhouse$1,472,073$1,398,384$1,364,164-7.3%
WEST MELBOURNEunit$586,261$556,137$550,708-6.1%
WEST WODONGAhouse$477,236$509,337$507,8666.4%
WEST WODONGAunit$324,254$356,613$380,28917.3%
WESTMEADOWSunit$602,581$563,061$565,246-6.2%
WESTMEADOWShouse$733,528$711,579$688,180-6.2%
WHEELERS HILLunit$765,777$720,147$713,824-6.8%
WHEELERS HILLhouse$1,376,044$1,321,301$1,307,966-4.9%
WHITE HILLShouse$519,340$544,437$536,5933.3%
WHITTINGTONhouse$537,131$529,850$520,544-3.1%
WHITTLESEAhouse$830,177$803,277$795,165-4.2%
WILLIAMS LANDINGhouse$792,657$779,902$781,342-1.4%
WILLIAMSTOWNhouse$1,755,359$1,624,426$1,590,163-9.4%
WILLIAMSTOWNunit$759,443$720,361$697,795-8.1%
WILLIAMSTOWN NORTHhouse$1,259,400$1,179,654$1,211,659-3.8%
WINCHELSEAhouse$680,771$722,656$711,8394.6%
WINDSORhouse$1,724,638$1,587,791$1,552,160-10.0%
WINDSORunit$659,003$583,622$601,151-8.8%
WINTER VALLEYhouse$594,424$616,784$599,5600.9%
WODONGAhouse$481,684$520,231$519,2787.8%
WODONGAunit$330,720$360,048$374,76813.3%
WOLLERTunit$490,800$458,218$485,401-1.1%
WOLLERThouse$667,393$680,678$672,7960.8%
WONGA PARKhouse$1,784,016$1,684,634$1,663,523-6.8%
WONTHAGGIhouse$609,548$618,139$596,454-2.1%
WONTHAGGIunit$468,460$530,183$459,678-1.9%
WOODENDhouse$1,087,807$1,073,002$1,062,460-2.3%
WOORI YALLOCKhouse$766,457$712,589$686,870-10.4%
WY YUNGhouse$655,663$719,144$695,6756.1%
WYNDHAM VALEhouse$555,733$579,536$566,1841.9%
YACKANDANDAHhouse$904,991$885,951$865,914-4.3%
YALLAMBIEhouse$1,070,830$983,159$965,662-9.8%
YALLOURN NORTHhouse$333,500$351,525$349,7274.9%
YARRA GLENhouse$998,416$967,683$948,958-5.0%
YARRA JUNCTIONhouse$827,603$762,112$740,835-10.5%
YARRAGONhouse$612,513$657,887$611,996-0.1%
YARRAMhouse$420,881$457,783$443,9455.5%
YARRAMBAThouse$1,836,074$1,858,783$1,805,950-1.6%
YARRAVILLEhouse$1,291,735$1,184,429$1,147,669-11.2%
YARRAVILLEunit$707,149$662,422$657,502-7.0%
YARRAWONGAhouse$640,784$673,684$663,0723.5%
YARRAWONGAunit$386,166$444,758$425,82210.3%
YEAhouse$691,888$664,212$655,233-5.3%
YINNARhouse$505,040$557,205$515,8912.1%
Nguồn: PropTrack