Đảng Xanh kêu gọi Úc tăng gấp đôi số lượng di dân nhân đạo


Đảng Xanh đã kêu gọi bất kỳ đảng nào giành được chính quyền vào ngày 21 tháng 5 thì hãy tăng số lượng di dân nhân đạo của Úc lên 50,000 người mỗi năm.

Lãnh đạo của đảng Xanh, ông Adam Bandt. Hình SMH

Chương trình di dân nhân đạo của đất nước đã chấp nhận 18,750 người trong năm tài chính 2019-20 và 13,750 người trong năm tài chính 2020-21.

Đảng Xanh nói rằng họ muốn Lực lượng Biên phòng Úc bị bãi bỏ và thay thế bằng Cơ quan Hải quan Úc trước đây.

Lãnh đạo của đảng Xanh, ông Adam Bandt, đã đưa ra tuyên bố sau:

Trong 9 năm dài, Chính phủ Tự do đã coi việc tra tấn những người tị nạn ở Úc là ưu tiên hàng đầu và họ đã nhận được sự hỗ trợ của Đảng Lao động trên mọi chặng đường.

Đảng Xanh sẽ thúc đẩy việc đóng cửa các trại, chấm dứt việc giam giữ ở nước ngoài và tạo ra một hệ thống nhập cư công bằng và nhân đạo.

Khi mọi người đến đây để chạy trốn chiến tranh và tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta, chúng ta nên đưa cho họ một bàn tay rộng mở, chứ không phải là một cái nắm tay khép lại. (NQ)