Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cựu Bộ trưởng Somyurek sẽ bỏ phiếu chống lại luật đại dịch của Chính phủ Andrews


Các đạo luật về đại dịch của Chính phủ Andrews đang có nhiều bất cập với việc cựu Bộ trưởng Adem Somyurek tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật theo hình thức hiện tại.

Những điểm chính:

• Ông Somyurek bị đuổi khỏi đảng do vụ bê bối về chạy-chức chinhánh

• Ông nói rằng dự luật đại dịch không có đủ ‘sự kiểm tra và cân bằng về quyền lực’

• Các nhóm pháp lý và hiệp hội doanh nghiệp đã đưa ra quan ngại chống lại dự luật

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews và Cựu Bộ trưởng Adem Somyurek

Ông Somyurek, người đã bị buộc phải ra khỏi đảng do bê bối chạy-chức chi-nhánh, sẽ trở lại Quốc hội sau một thời gian dài vắng mặt tự áp đặt vào ngày Thứ Năm để bỏ phiếu chống lại các đạo luật.

Ông Somyurek cho biết dự luật không có đủ sự kiểm tra và cân đối về quyền hạn được giao cho Thủ hiến.

“Nếu tôi tiếp tục là thành viên của Nội các Andrews, tôi sẽ cho rằng dự luật này là một ý tưởng tồi vì nó trao quá nhiều quyền lực cho chính phủ”, ông nói.

“Tôi sẽ không ủng hộ dự luật này ở dạng hiện tại, và tôi sẽ khuyến khích chính phủ quay trở lại bàn thảo và tham khảo ý kiến ​​rộng rãi hơn”.

Cựu Bộ trưởng Adem Somyurek. Hình AAP

Ông nói rằng ông muốn có một ý kiến vào dự luật mới.

Chính phủ đang chạy đua với thời gian để tạo ra những quyền lực mới, nếu không có thể sẽ không có khuôn khổ pháp lý để thực thi và tạo ra các quy tắc để quản lý COVID-19.

Nó không thể mở rộng Tình trạng Khẩn Cấp quá ngày 15 tháng 12 -không giống như các tiểu bang khác, quyền hạn là hữu hạn.

Các nhóm pháp lý, hiệp hội doanh nghiệp, phe đối lập và những người biểu tình đều đã nêu quan ngại với các điều luật đề xuất về đại dịch.

Ông Somyurek cho biết các cơ chế giám sát được đề xuất là không đầy đủ và ông lo lắng về quyền hạn mà nó sẽ không chỉ cấp cho Chính phủ Andrews mà cả các Chính phủ Victoria trong tương lai.

“Vì tôi không tin tưởng phe đối lập (Liên minh) có quyền lực như vậy, tôi sẽ lập luận rằng nếu không có sự giám sát có ý nghĩa của Quốc hội và cơ chế xem xét độc lập, với tư cách là người dân Victoria, tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị cai trị bất công bởi một kẻ chuyên quyền của Liên minh trong tương lai”, ông nói.

Sự can thiệp của ông Somyurek đã buộc chính phủ phải trì hoãn cuộc bỏ phiếu về dự luật và thực hiện những thay đổi đáng kể. (NQ)