Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Cung cấp trẻ em nhiều cơ hội khám phá ngôn ngữ khác


Hàng nghìn trẻ em tại các trường mẫu giáo ở Victoria sẽ khám phá các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau thông qua việc triển khai mở rộng Chương trình Ngôn ngữ Trẻ thơ của Chính phủ Lao động Andrews.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mầm non, Ingrid Stitt vào ngày 7/3 đã đến thăm Trường Mẫu giáo Trung tâm Tarneit để thông báo về 47 dịch vụ mẫu giáo khác như một phần của chương trình, mang lại cho khoảng 2,000 trẻ em cơ hội học thêm một ngôn ngữ khác mỗi năm.

Chương trình Ngôn ngữ Mầm non được cung cấp bởi các giáo viên ngôn ngữ có trình độ hợp tác với các nhân viên mẫu giáo, những người kết hợp ngôn ngữ vào trải nghiệm học tập hàng ngày -bao gồm vui chơi, kể chuyện, nghệ thuật, âm nhạc, ca hát và khiêu vũ -để mang lại cho trẻ cơ hội sử dụng ngôn ngữ có ý nghĩa.

Trong số các ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Auslan, ngôn ngữ Thổ dân Victoria và tiếng Hoa.

Chương trình đã giúp trẻ em thông qua một loạt các lợi ích lâu dài bao gồm kỹ năng đọc trước và viết trước tốt hơn, cải thiện tính linh hoạt trong nhận thức và kết nối sâu sắc hơn với các nền văn hóa khác nhau.

Chương trình đầu tiên của Úc do Chính phủ Lao động tài trợ đã bắt đầu hoạt động từ năm 2019 và năm tới sẽ tiếp cận tổng số 8,000 trẻ em tại 220 dịch vụ mẫu giáo, mang đến cơ hội việc làm cho 150 giáo viên ngôn ngữ trên 25 ngôn ngữ khác nhau.

Thêm 10 dịch vụ mẫu giáo nữa sẽ được cung cấp một chỗ trong một thử nghiệm mới của chương trình, nơi các em sẽ sử dụng một nhà giáo dục hoặc giáo viên hiện có song ngữ và có thể cung cấp một chương trình ngôn ngữ. (NQ)