COVID: 5 Triệu người Úc sẽ nhận khoản tiền mặt $500

Một nhóm những người Úc hội đủ điều kiện để nhận hai khoản tiền mặt trị giá $250 đôla (tổng cộng $500) như một biện pháp kích thích trong đại dịch COVID-19.

Khoảng 5.1 triệu người Úc có thể mong đợi nhận được hai khoản tiền mặt $250 đôla theo Dự luật được quốc hội thông qua vào ngày Thứ Tư 11/11.

Những người hội đủ điều kiện nhận số tiền này, bao gồm người cao niên và người khuyết tật, cựu chiến binh, người nhận tiền trợ cấp chăm sóc và người nhận trợ cấp thuế gia đình.

How to Qualify for the Commonwealth Seniors Health Card | The SMSF Coach

Những người có Thẻ Y tế Cao niên Khối thịnh vượng chung (Commonwealth Seniors Health Card, CSHC) và những người có thẻ ưu đãi dành cho người hưu trí cũng hội đủ điều kiện.

Khoản Trợ cấp Hỗ trợ Kinh tế, ban đầu được tiết lộ là một phần của ngân sách năm nay, được thiết lập để trả dần từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 và khoản thứ hai từ ngày 1 tháng 3 năm 2021.

Các khoản tiền mặt này được thiết lập để hỗ trợ hơn 2.5 triệu người hưu trí và khoảng 400,000 người về hưu tự tài trợ bằng Thẻ Y tế Cao niên Khối thịnh vượng chung (CSHC).

Các khoản tiền này cũng sẽ giúp hỗ trợ hơn 1 triệu người khuyết tật và những người chăm sóc họ cũng như 760,000 gia đình có thu nhập thấp.

Our Partners — Alliance for a Fairer Retirement System

National Seniors Australia trước đây đã khuyên những người về hưu tự tài trợ (self-funded retirees) nên kiểm tra về tính đủ điều kiện của họ để nhận được tài trợ hay không.

Natiional Seniors Australia cho biết hàng chục nghìn người về hưu tự tài trợ có thể có ấn tượng rằng họ không đủ điều kiện cho CSHC trong khi thực tế là họ có thể.

Để hội đủ điều kiện, một cá nhân phải đủ tuổi hưởng lương hưu và đáp ứng bài kiểm tra thu nhập. Họ cũng không cần phải nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ các Cơ quan Cựu chiến binh và là công dân Úc đang sống tại Úc.

The Second $66.1bn Stimulus Package: What You Need To Know - Power Tynan  Accountants | Advisers | Financial Planners | Mortgage Brokers

Để đáp ứng bài kiểm tra thu nhập, các cá nhân hoặc cặp vợ chồng phải kiếm được dưới các ngưỡng sau:

$55,808 cho người độc thân; $89,290 cho các cặp vợ chồng; hoặc $111,616 cho các cặp vợ chồng xa cách vì bệnh tật, chăm sóc thay thế hoặc nhà tù.

Người Úc có cho đến ngày 27 tháng 11 để tìm hiểu xem họ có hội đủ điều kiện để nhận khoản tiền mặt $250 đầu tiên hay không.

Trước đó, người đứng đầu National Seniors, Ian Henschke đã nói trong một tuyên bố rằng những người nghỉ hưu tự tài trợ “nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất” bởi COVID và “thực sự có thể làm được với một số tiền mặt dư dả trong túi của họ khi đến Giáng Sinh”.

Ông nói: “Tôi kêu gọi tất cả những người về hưu tự tài trợ không phải là chủ sở hữu CSHC, ít nhất hãy kiểm tra các mục tiêu về điều kiện và nộp đơn trước hạn chót ngày 27 tháng 11”. (NQ)