Cơ quan Quản lý Y tế Úc cáo buộc Craig Kelly vi phạm bản quyền

Các luật sư của Cơ quan quản lý y tế Úc đã viết thư cho cựu Nghị sĩ Đảng Tự do, ông  Craig Kelly của Đảng Thống nhất Úc (UAP -United Australia Party), yêu cầu ông Craig Kelly ngừng phát tán thông tin sai lệch về vắc-xin COVID-19.

Lãnh đạo Đảng Thống nhất Úc (UAP), ông Craig Kelly MP.

Các luật sư của Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu cũng cáo buộc lãnh đạo Đảng Thống nhất Úc đã vi phạm bản quyền bằng cách lấy một số đoạn trích chọn lọc từ cơ sở dữ liệu thông báo sự kiện bất lợi của cơ quan quản lý, sau đó được phân phối cho công chúng thông qua tin nhắn văn bản.

“Các luật sư của Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã viết thư cho lãnh đạo Đảng Thống nhất Úc, ông Craig Kelly MP, cáo buộc rằng tổ chức này đã vi phạm bản quyền và yêu cầu họ ngừng phân phối các bản trích dẫn không đầy đủ của các báo cáo sự kiện bất lợi liên quan đến vắc-xin COVID-19 mà TGA tin tưởng, có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng”, Cơ quan quản lý y tế cho biết trong một tuyên bố. (NQ)