Chính phủ sẽ giảm bớt các tiêu chuẩn của JobKeeper, thêm $15 tỷ đôla vào chương trình phục hồi Coronavirus

Các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho JobKeeper sẽ được nới lỏng cho các doanh nghiệp và nhân viên, với thêm $15 tỷ đô la được “đổ” vào chương trình.

Những điểm chính:

•Điều kiện mới cho phần mở rộng JobKeeper sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 9
•Nhiều doanh nghiệp và người lao động sẽ đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp tiền lương của chính phủ
•Tổng trưởng Ngân Khố Liên bang Josh Frydenberg cho biết lệnh “đóng cửa” các doanh nghiệp ở Victoria đã buộc phải chi thêm $15 tỷ đôla

Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Josh Frydenberg

Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Josh Frydenberg thông báo vào Thứ Sáu rằng các doanh nghiệp sẽ chỉ cần chứng minh rằng doanh thu GST của họ đã giảm trong một tam cá nguyệt thay vì nhiều lần để đủ điều kiện xin gia hạn chương trình.

JobKeeper ban đầu sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9, với các doanh nghiệp và nhân viên cần đăng ký để gia hạn.

Chính phủ ban đầu phác thảo các hướng dẫn gia hạn của JobKeeper vào ngày 21 tháng 7, nhưng nói rằng họ cần phải mở rộng các tiêu chuẩn của mình sau khi Chính phủ Victoria thực hiện việc “đóng cửa” các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang trong tuần này.

Giờ đây, các doanh nghiệp sẽ chỉ phải chứng minh doanh thu GST của họ đã giảm trong tam cá nguyệt Tháng 6, so với tam cá nguyệt tương ứng năm 2019, để đủ điều kiện sau ngày 28 tháng 9.

Theo các điều kiện trước đây, một doanh nghiệp cần phải ghi nhận khoản lỗ lã trong các tam cá nguyệt tháng 6 và tháng 9.

Ông Frydenberg đã đổ lỗi cho các hạn chế của Giai đoạn 4 ở Melbourne và các hạn chế rộng hơn trên toàn tiểu bang Victoria, khiến Chính phủ Liên bang phải thay đổi phần mở rộng của chương trình.

Ông nói: “Ảnh hưởng tổng hợp của sự suy thoái kinh tế ở Victoria, sẽ khiến nhiều công ty phải dựa vào JobKeeper hơn, và những thay đổi mà chúng tôi đang thực hiện đối với chương trình, sẽ khiến chi phí của JobKeeper tăng khoảng $15.6 tỷ đôla”.

“Việc Chính phủ Victoria đưa ra các hạn chế của Giai đoạn 4 sẽ có tác động kinh tế nghiêm trọng đến nền kinh tế của Victoria và nước Úc”.

Lần gia hạn thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 1 năm sau.

Theo các điều kiện trước đây, một doanh nghiệp sẽ cần phải ghi nhận khoản lỗ lã doanh thu GST thực tế cho các tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm nay.

Ông Frydenberg thông báo vào Thứ Sáu rằng các doanh nghiệp sẽ chỉ cần thể hiện lỗ lã trong tam cá nguyệt tháng 12 để đủ điều kiện tham gia chương trình vào tháng Giêng.

Những điều kiện này cũng ảnh hưởng đến các tổ chức phi lợi nhuận.

Thủ tướng Úc Scott Morrison mô tả việc sửa đổi của các điều kiện là “làm bất cứ điều gì cần thiết”.

“Phản ứng của chúng tôi là nhận được sự hỗ trợ phù hợp cho tất cả những gia đình, công nhân và doanh nghiệp Úc cần chúng tôi, khi những hoàn cảnh này thay đổi”, ông Morrison nói.

“Điều này có nghĩa là hỗ trợ nhiều hơn cho nhiều công nhân hơn và nhiều doanh nghiệp hơn trong thời gian dài hơn, khi chúng ta chiến đấu với làn sóng Victoria mới nhất này”.

Phần đủ điều kiện của nhân viên cũng sẽ được gia hạn, với một công nhân đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp nếu họ đã làm việc tại nơi làm việc của họ kể từ ngày 1 tháng 7, thay vì thời hạn 1 tháng 3 như dự kiến ​​ban đầu.

Nhân viên mới sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp JobKeeper kể từ ngày 3 tháng 8. (NQ)