Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CENSUS 2021: Chưa hoàn thành Kiểm tra Dân số, bây giờ chính thức ‘quá hạn’

Nếu bạn chưa điền vào bản mẫu Kiểm tra Dân số trong năm nay, thì nay chính thức —hiện tại đã quá hạn.

Sở Thống kê Australia (ABS) vào ngày 30/8 xác nhận rằng thông báo “nhắc nhở cuối cùng” được gửi đến các hộ gia đình chưa gửi sự trả lời.

Diễn ra 5 năm một lần, Tổng Kiểm tra Dân số và Nhà ở là bắt buộc và được tính theo từng ngôi nhà và từng người ở Úc vào đêm Kiểm tra dân số. Nếu ngôi nhà hoặc tài sản của bạn bị bỏ trống vào đêm Tổng Kiểm tra, ABS sẽ yêu cầu mọi người thông báo cho họ biết bằng cách báo cáo trên trực tuyến là không có ở nhà.

Những người cố tình chọn không gửi bản Kiểm tra dân số thì có nguy cơ bị phạt tới $222 đôla mỗi ngày cho đến khi trả lời.

Những người Úc cố tình cung cấp cho Kiểm tra dân số với những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm có thể bị phạt tới $2,220 đôla.

Cho đến nay, ABS đã nhận được 9,105,131 mẫu đã hoàn thành trong Cuộc Kiểm tra dân số năm 2021.

Ông Andrew Henderson, Giám đốc Điều hành và Phát ngôn viên Quốc gia của Census, cho biết nhân viên đã gõ cửa từng nhà để nhắc nhở các hộ gia đình chưa hoàn thành bản mẫu.

Ông Henderson nói: “Điều quan trọng là chúng tôi phải có được một bức tranh chính xác về số lượng bất động sản (nhà ở) không có người sử dụng hoặc bỏ trống vì Điều tra dân số còn tính tất cả các ngôi nhà và bất động sản trên khắp nước Úc ngoài việc đếm số người”.

“Điều này bao gồm ngôi nhà thứ hai, bất động sản đầu tư và nhà nghỉ mát. Điều này giúp cung cấp thông tin và cải thiện việc cung cấp dịch vụ, quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng địa phương trong cộng đồng của bạn”.

“Nhân viên lãnh vực Kiểm tra dân số của chúng tôi hiện đang đến thăm các cộng đồng để nhắc nhở những người chưa hoàn thành làm như vậy ngay hôm nay. Đối với những người có bản mẫu giấy đã hoàn thành, hãy nhớ gửi biểu mẫu đến ABS trong phong bì đã trả lời”.

Người Úc không cần phải hoàn thành Kiểm tra dân số nếu họ ở nước ngoài, tuy nhiên Kiểm tra dân số này bao gồm Đảo Norfolk, Quần đảo Lãnh thổ Cocos (Keeling) và Đảo Christmas. (NQ)