Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Có bắt buộc bỏ phiếu Voice? Điều gì xảy ra nếu tôi không?


Ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên của Úc sau 24 năm cuối cùng đã được tiết lộ. Và những người Úc không có tiếng nói sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt rất lớn.

Có bắt buộc phải bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về The Voice tại Quốc hội không? Hình Sky News

Người dân Úc sẽ đi bỏ phiếu để có tiếng nói trong cuộc trưng cầu dân ý về The Voice (Tiếng Nói Bản Địa) tại quốc hội vào ngày 14 tháng 10 —do Thủ tướng Anthony Albanese tổ chức.

Cuộc trưng cầu dân ý gần đây nhất mà người Úc được yêu cầu bỏ phiếu diễn ra vào năm 1999 khi người dân được hỏi liệu Úc có nên trở thành một nước cộng hòa hay không.

Và cũng giống như lần đó —tất cả người Úc từ 18 tuổi trở lên và đã đăng ký bầu cử đều phải tham gia.

Vì vậy, —tất cả công dân Úc bắt buộc phải bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về The Voice tại Quốc hội, giống như bắt buộc phải bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử tiểu bang hoặc liên bang.

Hiện có hơn 17.5 triệu người đăng ký bầu cử ở Úc.

Giám đốc Ủy ban Bầu cử Úc, ông Tom Rogers cho biết: “Đã 24 năm kể từ lần cuối chúng ta tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý”.

“Khoảng 6.4 triệu người Úc đã đăng ký chưa đủ tuổi bầu cử khi chúng tôi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý gần đây nhất vào năm 1999 –đối với nhiều người, vai trò của một cuộc trưng cầu dân ý sẽ không còn xa lạ”.

Ủy ban bầu cử Úc (AEC) năm nay đã phát động chiến dịch quảng cáo Câu Trả lời Quan trọng của bạn nhằm giúp cung cấp thông tin cho người dân cũng như những cử tri mới đăng ký.

Kể từ năm 1901, 44 đề xuất thay đổi Hiến pháp đã được đưa ra trưng cầu dân ý trước công chúng Úc —và chỉ có 8 đề xuất được chấp thuận thay đổi hiến pháp.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp bạn được giải đáp:

Các quy tắc cho cuộc trưng cầu dân ý ở Úc là gì?

Cử tri phải trả lời một câu hỏi được đặt ra trong cuộc trưng cầu dân ý bằng ‘Có’ (Yes) hoặc ‘Không’ (No).

Câu hỏi là: “Luật được đề xuất: thay đổi Hiến pháp để công nhận những Dân tộc Đầu tiên của Úc bằng cách thiết lập Tiếng nói của Thổ dân và Người dân Đảo Torres Strait. Bạn có chấp nhận sự thay đổi được đề xuất này không?

Người Úc có thể bị phạt $200 nếu không bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý.

Điều gì xảy ra nếu tôi không bỏ phiếu?

Đối với cuộc bầu cử liên bang năm ngoái —bạn có nguy cơ bị phạt $20 hoặc phải hầu tòa nếu không bỏ phiếu.

Vì vậy —nếu cuộc trưng cầu dân ý diễn ra giống nhau, khoản phạt $20 sẽ được gửi qua đường bưu điện do Ủy ban bầu cử Úc (AEC) cung cấp nếu bạn không bỏ phiếu.

Nếu không trả tiền phạt kịp thời —số tiền phạt có thể vượt quá $200, cùng với án phí.

Tại sao việc bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý lại quan trọng?

Một cuộc trưng cầu dân ý mang lại cho công dân Úc tiếng nói về khả năng thay đổi Hiến pháp. Mọi người bỏ phiếu đều có quyền có tiếng nói của mình về những gì xảy ra ở đất nước họ.

Có bao nhiêu người cần bỏ phiếu đồng ý trong một cuộc trưng cầu dân ý?

Để cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, cần phải có đa số kép —trong đó đa số cử tri từ tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ bỏ phiếu ‘Có’; và đa số cử tri ở ít nhất 4 trong số 6 tiểu bang cũng bỏ phiếu ‘Có’. (NQ)