Hướng tới thế hệ mai sau: Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt triển lãm lần đầu tại Santa Ana, California

SANTA ANA, California – Với chủ đề “Chứng Tích Quá Khứ, Di Sản Tương Lai,” Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum – VHM) có buổi triển lãm lần đầu tiên những hiện vật, và công bố các dự án ra mắt công chúng…

Đọc Thêm