Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cập nhật mới nhất về triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Úc nay được mở rộng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bởi vì Chính phủ Úc đã chấp nhận kiến nghị của các chuyên gia về chủng ngừa của Úc trong Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Úc về Tiêm chủng (Australian Technical Advisory Group on Immunisation – ATAGI).

Đọc Thêm