Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tội phạm giảm ở VIC; bạo lực gia đình và vi phạm các chỉ dẫn của CHO tăng trong số liệu thống kê

Tỷ lệ tội phạm của tiểu bang Victoria đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015 trong năm qua do các hạn chế về Coronavirus đã hạn chế số lượng tội phạm “cơ hội” như trộm cắp nhưng lại làm gia tăng các vụ bạo lực gia đình.

Đọc Thêm