Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tội phạm giảm ở VIC; bạo lực gia đình và vi phạm các chỉ dẫn của CHO tăng trong số liệu thống kê

Tỷ lệ tội phạm của tiểu bang Victoria đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015 trong năm qua do các hạn chế về Coronavirus đã hạn chế số lượng tội phạm “cơ hội” như trộm cắp nhưng lại làm gia tăng các vụ bạo lực gia đình.

Hơn 32,000 người Victoria đã bị phạt vì các hành vi vi phạm an toàn và sức khỏe cộng đồng —chủ yếu vi phạm các chỉ dẫn về Coronavirus của Giám đốc Y tế (CHO) —trong 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 6, với nhiều khoản tiền phạt vẫn chưa được trả.

Khu vực chính quyền địa phương của Melbourne ghi nhận tỷ lệ vi phạm cao nhất với 21,366 trên 100,000 cư dân —tăng 9.7% so với năm trước. Điều này bao gồm vi phạm các chỉ dẫn của CHO.

Khu vực chính quyền địa phương Latrobe ở Gippsland đứng thứ hai với 16,713 vụ vi phạm trên 100,000 cư dân, tiếp theo là Ararat (ở tây nam Victoria), nơi mà số vụ vi phạm được ghi nhận đã tăng vọt 41.2% so với năm trước lên thành 16,428 trên 100,000 cư dân. (NQ)