Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hỗ trợ mới $5,000 cho nạn nhân bạo lực gia đình từ ngày 19/10

Phụ nữ Úc bị bạo hành sẽ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ $5,000 kể từ Thứ Ba 19/10.

Phụ nữ Úc trốn khỏi mối quan hệ bị lạm dụng, sẽ được chính phủ hỗ trợ $5,000 từ Thứ Ba tuần này để giúp họ thoát khỏi bạo lực và thiết lập một cuộc sống an toàn hơn.

“Escaping Violence Payment Scheme” (tạm dịch “Chương trình Trợ cấp Bỏ trốn Bạo lực’) được đưa ra khi các tiểu tiểu bang và vùng lãnh thổ trên toàn quốc báo cáo sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ bạo lực gia đình trong thời gian diễn ra các đợt phong tỏa Covid-19.

Theo Sở Thống kê Úc (ABS), cứ 6 phụ nữ Úc thì có 1 phụ nữ bị bạo lực từ người bạn tình của họ.

Gói hỗ trợ bạo lực gia đình $5,000 sẽ bao gồm $1,500 tiền mặt, phần còn lại có sẵn dưới dạng thanh toán trực tiếp cho các nhu cầu cần thiết như tiền thế chân (tiền bond), tiền thuê nhà và học phí.

Tổng trưởng An toàn Phụ nữ Liên bang, bà Anne Rushton (Hình AAP).

Tổng trưởng An toàn Phụ nữ Liên bang, bà Anne Rushton nói với Thượng viện vào Thứ Hai rằng định nghĩa của chính phủ về bạo lực gia đình đã được mở rộng đáng kể trong thập kỷ qua.

“Các hình thức bạo lực gia đình mới và đang nổi lên, những thứ như cưỡng chế kiểm soát, lạm dụng tài chính và lạm dụng do công nghệ tạo điều kiện là hoàn toàn ngấm ngầm và khiến phụ nữ gần như không thể có đủ nguồn lực để thực sự rời bỏ một mối quan hệ lạm dụng”, Thượng nghị sĩ Rushton nói.

“Những rào cản để rời khỏi một mối quan hệ lạm dụng này chính là điều mà ‘Trợ cấp bỏ trốn bạo lực’ nhằm đảm bảo chúng tôi giải quyết được”.

Để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp $5,000 một lần, phụ nữ sẽ phải chứng minh rằng họ đang trải qua cả bạo lực gia đình và căng thẳng tài chính.

Bằng chứng về bạo lực gia đình có thể bao gồm giấy giới thiệu từ gia đình và nhà cung cấp dịch vụ bạo lực gia đình, lệnh bắt giữ bạo lực, lệnh tòa hoặc báo cáo của cảnh sát.

Thượng nghị sĩ Rushton cho biết chương trình này sẽ không cần trải qua các cuộc kiểm tra vể tài sản, vì người phụ nữ thường rời bỏ các mối quan hệ mà không có bất kỳ tài sản tài chính nào không bị ràng buộc với người bạn đời bạo hành của họ.

“Chúng tôi muốn để bảo đảm nó có sẵn cho mọi người phụ nữ, bất kể cô ấy đến từ đâu”, Thượng nghị sĩ Rushton nói.

“Chúng tôi biết việc tài khoản ngân hàng bị đóng băng và thẻ tín dụng bị cắt không phải là chuyện hiếm”.

“Người phụ nữ đến từ ngôi nhà cỡ nào không quan trọng, cô ấy cần sự hỗ trợ của chúng tôi”.

Kế hoạch trợ cấp mới là một phần của cuộc thử nghiệm kéo dài 2 năm của chính phủ, đã nhận được khoản phân bổ $144.5 triệu đôla vào ngân sách Liên bang giai đoạn 2021-22 vào tháng Năm. (NQ)

Các nạn nhân của bạo lực gia đình sẽ có thể nộp đơn xin khoản trợ cấp $5,000 từ Thứ Ba 19/10 bằng cách liên hệ với UnitingCare Australia.

Có sẵn các sự trợ giúp:

1800 RESPECT – 1800 737 732

Mensline Australia – 1300 789 978

Lifeline – 13 11 14