Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cảnh báo cho các người Úc muốn đi du lịch


Việc trì hoãn hộ chiếu vẫn chưa kết thúc với những người Úc muốn đi du lịch trong vòng 6 tháng tới được khuyên nên nộp đơn ngay lập tức.

Nếu bạn đang lên kế hoạch đi du lịch trong vòng 6 tháng tới –lời khuyên là hãy đăng ký hoặc gia hạn hộ chiếu của bạn ngay bây giờ.

Tình trạng chậm cấp hộ chiếu vẫn đang diễn ra, với Văn phòng Hộ chiếu Úc (APO) nhận tới 15,000 đơn đăng ký mỗi ngày.

Trước đại dịch Covid, con số đó vào khoảng 7,000 đến 9,000 –có nghĩa là các đơn nộp đã tăng gần gấp đôi.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về những sự chậm trễ này và đang đầu tư sức lực và nguồn lực để giải quyết vấn đề này”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại nói.

Trong khoảng thời gian 2 năm khi biên giới quốc tế của Úc bị đóng cửa do Covid, hầu hết người Úc không thể đi lại.

Việc trì hoãn hộ chiếu vẫn chưa kết thúc với những người Úc muốn đi du lịch trong vòng 6 tháng tới được khuyên nên nộp đơn ngay lập tức.

Phát ngôn viên cho biết: “APO đã gửi từng thông điệp tới những người Úc có hộ chiếu hết hạn để khuyến khích gia hạn”.

“Tuy nhiên, vẫn có khoảng 1.8 triệu hộ chiếu không được gia hạn trong giai đoạn này”.

Đáp lại, đội ngũ nhân viên bổ sung đã được đưa vào với số lượng nhân viên tăng gấp đôi kể từ tháng 6 năm nay, từ khoảng 730 nhân viên lên gần 1,800.

Những người Úc cần đi du lịch trong vòng 6 tuần tới, những người không có hộ chiếu hợp lệ vẫn có thể nhận được một hộ chiếu, nhưng phải trả phí.

Phát ngôn viên nói thêm: “Dịch vụ xử lý ưu tiên của APO có sẵn với giá $225, với hộ chiếu sẵn sàng gửi hoặc nhận trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được tất cả tài liệu từ Bưu điện Úc”.

Và những người muốn đi du lịch trong vòng 6 tháng tới đang được khuyến khích nộp đơn đăng ký của họ ngay từ bây giờ –để tránh thất vọng.

“Mặc dù phần lớn các đơn đăng ký được xử lý trong vòng 6 tuần, nhưng sẽ luôn có một số đơn mất nhiều thời gian hơn”, phát ngôn viên nói thêm.

“Đơn xin cấp hộ chiếu người lớn và trẻ em lần đầu có thể thuộc loại này”.

“Các đơn này thường mất nhiều thời gian hơn vì có thêm kiểm tra bảo mật và tất cả các tài liệu hỗ trợ cần được xác minh”.

Vào tháng 9, APO đã cấp hơn 120,000 hộ chiếu và tính đến năm tài chính này (2022-23), đã trả lời hơn 380,000 cuộc gọi và cấp hơn 570,000 hộ chiếu (gần 11,000 hộ chiếu mỗi ngày làm việc). (NQ)