Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CẦN THỢ: Cơ xưởng làm đồng và sửa chữa xe hơi cần 4 thợ


Cơ xưởng làm đồng và sửa chữa xe hơi cần 4 thợ: 1 thợ làm đồng, 1 thợ lắp ráp, 1 thợ sửa máy và thợ sơn xe. 

Cần thêm 3 người học nghề (Apprentices): 1 làm đồng, 1 sửa máy, 1 sơn xe. Tuổi thích hợp từ 18-35.

Thích hợp cho người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc lâu dài. Vui lòng liên lạc điện thoại trước khi gặp anh Đông từ 4:00pm-6:00pm. Mob 0475 224 777

BEYOND 2000 AUTO CARE P/L

SUNSHINE NORTH