Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Các quy tắc mới về buôn bán lẻ tại Victoria được tiết lộ

Theo Herald-Sun, các tài liệu bị rò rỉ cho thấy các biện pháp nghiêm ngặt mới sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp ở Melbourne.

Các biện pháp được cho là bao gồm bong bóng tại nơi làm việc, thay đổi ca làm việc, nghỉ trưa bên ngoài và cấm đi chung xe.

Các doanh nghiệp sẽ phải duy trì khoảng cách xã hội giữa người lao động và khách hàng để đảm bảo họ luôn cách nhau 1.5m. Việc bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được thực hiện mọi lúc.

Bong bóng tại nơi làm việc có nghĩa là chỉ một số nhóm nhân viên nhất định sẽ làm việc cùng nhau, có nghĩa là sẽ không có sự chồng chéo khi thay đổi ca. Doanh nghiệp cũng phải hạn chế hoặc ngừng việc nhân viên làm việc trên nhiều địa điểm.

Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews đã tiết lộ rằng, ông có thể tiến hành việc mở cửa trở lại buôn bán lẻ ở giai đoạn này, dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 11.

Giám đốc điều hành của Nhà hàng Lucas, ông Chris Lucas cho biết ông sẽ hoan nghênh những thay đổi đang được đưa ra khi các doanh nghiệp nhỏ đã sẵn sàng mở cửa trở lại.

“Chúng tôi cần một sự thay đổi khéo léo ở đây”, ông nói với chương trình Today.

“Chúng ta cần phải trưởng thành và hợp lý và đối phó với thực tế là virus này sẽ không đi đâu cả”.

“Chúng ta cần có các kế hoạch COVID hợp lý của mình, mà chúng ta đã có sẵn, và chúng ta cần phải làm như chúng ta  đã làm ở Queensland và NSW, đó là chúng ta đã giao dịch rất thành công từ bây giờ trong 4 hoặc 5 tháng”.

“Không có ổ dịch bùng phát to lớn, còn ổ dịch bùng phát nhỏ thì được Chính phủ đã xử lý thông qua truy tìm liên hệ. Chúng ta sẵn sàng mở cửa và mỗi ngày mà chúng ta đóng cửa là 2,000 hoặc 3,000 công việc làm bị mất”. (NQ)