Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Các khóa học TAFE miễn phí bắt đầu được triển khai trên toàn quốc


Một cứu cánh tài chính mới đang được cung cấp cho hàng ngàn học sinh Úc trên khắp đất nước, khi mà các khóa học TAFE miễn phí bắt đầu được triển khai.

Các khóa học TAFE miễn phí bắt đầu được triển khai trên toàn quốc nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng.

Lệ phí sẽ được bãi bỏ đối với bất kỳ ai học tập tại các ngành đang thiếu hụt các kỹ năng chính, tạo cơ hội lớn cho thế hệ tiếp theo.

Tổng trưởng Kỹ năng và Đào tạo, ông Brendan O’Connor cho biết hành động này sẽ giúp nhiều người thực hiện được ước mơ cả đời của họ.

“Có một nhu cầu lớn như vậy đối với những người chuyên môn trong nghề của bạn”, ông  anh nói.

“Một trong những cách tốt nhất để bảo đảm việc làm là có những kỹ năng mà giới chủ nhân cần đến, nền kinh tế cần đến”.

“Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời cho nhiều người có thể đã bị loại khỏi thị trường lao động”.

Danh sách ưu tiên kỹ năng quốc gia cho thấy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và người cao niên là lớn nhất, trong khi nhu cầu cũng cao trong lĩnh vực CNTT, ngành nghề truyền thống và nông nghiệp.

Học sinh ghi danh vào bất kỳ khóa học nào trong số này, có thể đăng ký để được giảm học phí xuống 0%, ưu tiên cho người Úc gốc Thổ dân, thanh niên, người thất nghiệp và người khuyết tật.

Bà Jenny Dodd, Giám đốc TAFE Úc, cho biết: “Những người có thể xem học phí là một trở ngại để học tập, nay có được những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp mà họ muốn, điều này mang lại cho họ cơ hội đó”.

“Đây không chỉ là lôi cuốn mọi người, mà còn là giúp mọi người thành công”.

Khoảng 180,000 vị trí học TAFE miễn phí đã được phân chia giữa các tiểu bang, với nhiều vị trí hơn sẽ được triển khai trong những năm tới.

Chương trình 12 tháng trị giá $1 tỷ đôla đã được công bố là một phần của ngân sách liên bang vào tháng 10 năm ngoái.

Thêm thông tin

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện TAFE miễn phí và khám phá những khóa học nào có sẵn trong khu vực của bạn, hãy truy cập Sự nghiệp của Bạn (Your Career). (NQ)