Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bưu điện Úc: Sắp hết thời hạn giao quà nhân dịp Giáng-Sinh


Không còn nhiều thời gian để gửi thư nếu bạn muốn thư đến kịp vào dịp Giáng-Sinh.

Bưu điện Úc (Australia Post) có thời hạn nghiêm ngặt về thời điểm thiệp và bưu kiện cần được đưa vào bưu điện để họ có thể gửi ra nước ngoài hoặc đến các điểm đến trên khắp nước Úc trong thời gian nghỉ lễ.

Đây là danh sách các ngày mà bạn cần thực hiện để thư của bạn được gửi đúng hạn.

Khi nào thư quốc tế cần được gửi để kịp đến cho Giáng-Sinh?

Chuyển phát nhanh (Express Post) là lựa chọn duy nhất còn lại nếu bạn muốn bưu kiện đến Tân Tây Lan (New Zealand), Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và hầu hết Châu Âu đến nơi kịp vào ngày 25 tháng 12.

Và chỉ còn vài ngày nữa, với các bưu kiện cần được gửi trước ngày Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12.

Đã quá muộn để gửi bưu kiện đến hầu hết châu Á nếu chúng cần được gửi vào dịp Giáng-Sinh.

Bưu điện Úc cho biết các bưu kiện được gửi sau những ngày này sẽ vẫn được chuyển “nhanh nhất có thể”.

Khi nào cần gửi thư trong nước cho lễ Giáng-Sinh?

Các bưu kiện được gửi đến hoặc từ Tây Úc hoặc Lãnh thổ phía Bắc phải được gửi trước ngày mai nếu chúng được gửi theo đường bưu điện thông thường.

Bạn có thời hạn đến Thứ Tư, ngày 14 tháng 12 để gửi bưu kiện nếu bạn gửi qua đường chuyển phát nhanh.

Đối với các bưu kiện được gửi đi khắp nước Úc, sẽ có chưa đầy một tuần để nhận chúng trong đường bưu điện thông thường, với hạn chót là Thứ Hai, ngày 12 tháng 12.

Các bưu kiện có thể được gửi bằng đường chuyển phát nhanh muộn nhất là Thứ Hai, ngày 19 tháng 12.

Thiệp và thư được gửi qua đường bưu điện thông thường cũng có thể được gửi muộn nhất là Thứ Hai, ngày 19 tháng 12.

Nhưng phải được gửi trước Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 nếu gữi đi đến các tiểu bang khác. (NQ)